Omgeving

Leestijd <5 minuten
Eric van Doren
Fractievoorzitter - 05-03-2021

In Veldhoven hebben we oog voor de omgeving. Ook de openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Dat geldt voor de straten, de bermen en het openbaar groen. GBV wil daar nadrukkelijk oog voor blijven houden.

  • Groenonderhoud blijft aandacht vragen.
  • Melders van overlast of vervuiling ontvangen heldere terugkoppeling op hun klacht.
  • Veiligheid en toezicht blijft belangrijk.