Verkeer

Leestijd <5 minuten
Hans van de Looij
Wethouder - 05-03-2021

In Veldhoven zijn de wegen goed onderhouden en is het veilig. Knelpunten in veiligheid worden opgelost en de aanleg van de nieuwe wegenstructuur moet de bestaande wegen verder ontlasten. We willen aandacht houden voor de verkeersdruk
die op diverse plekken ervaren wordt.

Een oplossing is er niet altijd direct, maar we blijven proberen de bereikbaarheid en de ervaren overlast in balans te houden.

  • Kruispunt Nieuwstraat/Kromstraat wordt aangepakt.
  • Straatverlichting verlengde Heerbaan en Oersebaan.
  • Blijvend aandacht voor overlast van vliegverkeer.