Onze mensen

Fractie

Youri van Oorschot

Partijleider

Geboren: 1998

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk ik als (assistent) accountant bij Flynth adviseurs en accountants en ben onderdeel van het auditproces voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast werk ik voor niet commerciële instellingen zoals scholen en stichtingen. Naast het werken korfbal ik bij SDO in Veldhoven en ben ik regelmatig in de bossen te vinden om te mountainbiken. Naast dit alles ben ik natuurlijk raadslid voor GBV.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
In de gemeenteraad houd ik mij vooral bezig met alles wat van steen is, zoals infrastructuur en gebouwen. Het mooie hiervan is dat de plannen, waar wij als gemeenteraad een oordeel op geven en later een besluit over nemen, ook direct heel tastbaar worden. Bezig zijn met je leefomgeving is wat mij erg aanspreekt. Ik moet daarbij wel eerlijk zeggen dat beslissingen nemen niet altijd makkelijk is. Vaak spelen er diverse belangen waarbij je uiteindelijk een keuze moet maken welk belang het zwaarst weegt.

Waarom kies je voor GBV?
GBV heeft 3 kernwaarden; open, eerlijk en eensgezind. Dit zijn waarden die ik binnen GBV terugvind en waar ik zelf veel waarde aan hecht. We gaan open met elkaar de discussie aan waarbij we eerlijk naar de feiten kijken en de belangen afwegen. Dit alles om tot een eensgezinde uitkomst te komen. Daarnaast vind ik het van groot belang dat wij in Veldhoven ons voorzieningenniveau op peil houden. Dit maakt immers wat Veldhoven Veldhoven maakt met een rijk verenigingsleven en diverse grote en kleine voorzieningen. Het dorpse karakter met stadse voorzieningen. Daar maakt GBV zich hard voor.

Jurre van der Velden

Fractievoorzitter

Geboren: 1992

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Yong professional sociaal domein bij Yong BV. Verder voetbal ik bij RKVVO en ben ik redactielid bij de Koers van Oers, het dorpsblad van Oerle.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
De afgelopen 4 jaar heb ik mij als raadslid vooral bezig gehouden met de financiën en het huishoudboekje van de gemeente Veldhoven. De combinatie met het alledaagse, dat zeker ook voorbijkomt in de raad, spreekt me erg aan.

Waarom kies je voor GBV?
Bij GBV durven we de verantwoordelijkheid te nemen om beslissingen te nemen. Ook de afgelopen 4 jaar weer. Deze beslissingen zijn niet altijd even gemakkelijk. Iedereen bij GBV werkt hard om bij iedere beslissing het beste voor Veldhoven te bereiken. Daarnaast is het een gezellige club mensen waar ik me goed thuis bij voel.

Hans van de Looij

Vicefractievoorzitter

Geboren: 1959

Wat doe je in het dagelijks leven?

Op dit moment ben ik enkel actief als gemeenteraadslid voor GBV. Mijn hobby’s zijn drummen en zingen in het bandje Lokaal 7. Ook houd ik van een potje tennissen op zeer bescheiden niveau. Ik ben sinds 1983 getrouwd met Liesbeth en heb een dochter Stefanie, een schoonzoon Dennis en twee lieve kleinkinderen Emma en Juliette.

 Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik ben van oorsprong docent geschiedenis en staatsinrichting (op de voormalige Mavo Selsterhorst in Zeelst) en met name vanuit dat laatste meer dan gemiddeld geïnteresseerd in politiek. Eerst passief, vanaf 1994 actief.
Mede omdat mijn familie al heel lang, zowel aan vaders- als moederskant, in Veldhoven woonachtig is, heb ik een hele sterke band met Veldhoven en voelde ik mij vooral geroepen iets te gaan doen in de lokale politiek.

 Waarom kies je voor GBV?
De sterke band met Veldhoven bracht mij bij de lokale partijen. Daarbij sprak GBV, als oudste lokale partij (sinds 1966 onafgebroken in de raad!) en acterend langs de politieke middenkoers, mij het meeste aan. Evenals de persoonlijke verhoudingen binnen de partij, die gewoon geweldig goed waren en zijn. Daarom ben ik al vanaf 1998 onafgebroken actief voor GBV als wethouder (14 jaar) of als gemeenteraadslid.

Pierre Bijnen

Raadslid

Geboren: 1954

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben gepensioneerd politieman. Als hobby restaureer ik graag oldtimers. Ook vind ik het leuk om een potje te kaarten en te fietsen. Verder ben ik lid van het bestuur van stichting vrienden van l’Union fraternelle, harmonie in Zeelst. Ik heb jarenlang met mijn vrouw in Zeelst gewoond. Op dit moment wonen wij in Zandoerle.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
De reden voor mijn politieke werk is omdat het heel waardevol voelt als je voor mensen individueel iets kunt betekenen, maar tevens dat je Veldhoven mooi, prettig en leefbaar houdt en waar mogelijk verbetert.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een lokale partij en hoeft zich daardoor niet te houden aan wat de grote landelijke partijen vanuit Den Haag voorkauwen. GBV maakt keuzes die naar mijn idee de beste zijn voor Veldhoven ongeacht bij welke landelijke partij die in dat geval het best passen: Veldhovense keuzes voor Veldhovense belangen. We doen dat al jaren en het wordt gelukkig ook al jaren door velen gewaardeerd. Binnen onze GBV-club is er een gezellige sfeer en gezond streven ons in te zetten voor Veldhoven.

Eric van Doren

Raadslid

Geboren: 1968

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam bij de gemeente Eindhoven als gebiedscoördinator. Mijn hobby’s zijn in de tuin werken, fietsen en wandelen. Dus lekker buiten bezig zijn. Ik ben getrouwd met Diane en samen hebben we 2 kinderen, Stan en Maud.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik wil graag iets betekenen (maatschappelijk inzetten) voor Veldhoven.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een betrouwbare lokale partij die al 55 jaar onafgebroken actief is in de gemeenteraad van Veldhoven.

Frank Lauwers

Raadslid

Geboren: 1971

Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 2002 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige bij het UWV en help ik mensen met een beperking bij het vinden van een leuke baan. Een baan waar ik nog altijd veel plezier aan beleef. Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn gezin. Ik geniet van onze gezamenlijke vakanties en ik ga graag naar het voetballen van mijn kinderen kijken. Verder ben ik een fanatieke (kleine) belegger en wandel ik graag met de hond. Ik woon samen met mijn vriendin Bianca en onze zoon Bram van 5 jaar. Naast Bram heb ik nog 2 kinderen, Tom en Nikki, een tweeling van 18 jaar.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Mijn interesse in de politiek is tweeledig. Enerzijds wil ik iets bijdragen aan de gemeenschap waarin ik al heel mijn leven woon en anderzijds zie ik politiek als een nieuwe uitdaging waarin ik veel kan leren.

Waarom kies je voor GBV?
Binnen GBV heerst een goede sfeer. Er wordt naar elkaar geluisterd en ieders mening wordt gewaardeerd. Een hechte groep met standpunten waar ik mezelf in kan vinden.

Tavita van Galen

Steunfractielid


Geboren: 1980

Wat doe je in het dagelijks leven?
Mijn brood verdien ik als ondernemer. Ik heb een HR adviesbureau aan de Plank in Veldhoven, Invitae HR. Ik help ondernemers met hun ziekteverzuim, het wél invullen van hun vacatures en hun HR-structuur. Zelf sport ik ook bij David Lloyd en dan het liefst in het water. Verder hebben wij een hond. Een Pomsky genaamd Buddy. Uiteraard ben ik op de eerste plaats vooral moeder. Ik heb 3 lieve kinderen (2010, 2013, 2016) en mijn vriend Bram heeft er twee (2007, 2010). Wij wonen in een samengesteld gezin. Dat betekent dat het soms heel druk is en soms heel rustig. Dat bevalt ons prima. Mensen uit Veldhoven kunnen mij kennen van de verschillende verenigingen van de kinderen. Ik ben namelijk aardig wat uurtjes kwijt aan “taxirijden” naar GV Voorwaarts, Art4U, RKVVO, David Lloyd en net wat buiten de gemeentegrens PSV Schoonspringen.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
De afgelopen raadsperiode was ik gemeenteraadslid. Ik houd me vooral bezig met het sociaal domein, maar ook ondernemen, evenementen, sport, cultuur, veiligheid en afval zijn onderwerpen waar ik me graag voor inzet. Zo was ik betrokken bij de eerste bijeenkomsten over de plannen voor het CityCentrum. Mijn handen jeuken om hiermee aan de slag te gaan.
Het sociaal domein heeft mijn passie, omdat ik jarenlang bij UWV gewerkt heb. Ik heb daar geleerd hoe je mensen in een kwetsbare periode kunt helpen, zodat ze het daarna weer zelf kunnen. Als die hulp achterblijft worden problemen groter en lastiger op te lossen. Daarom ben ik blij dat we in Veldhoven laagdrempelige hulp aanbieden. Ik zal me daarvoor blijven inzetten.
Verder kijk ik als moeder naar hoe we Veldhoven toekomstproof houden. Onze kinderen en kleinkinderen willen straks ook een veilige omgeving met voldoende woningen, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Ieder kind moet kunnen sporten! Ook als de ouders in een moeilijke situatie zitten.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is er voor alle Veldhovenaren. Ik geloof niet in partijen die zich inzetten voor bijvoorbeeld alleen senioren of ondernemers. Een gemeente is meer dan een doelgroep. De kracht is om het gezamenlijk belang te zien en je daarvoor in te zetten. Dat doet GBV al decennia lang. Daarnaast is GBV eerlijk. De laatste tijd gaat het vaak mis rondom de actieve herinneringen van politici. Ik heb GBV hier nooit op kunnen betrappen. Mensen zijn betrokken, transparant en goudeerlijk. Dat past bij mij en daarom wil ik graag nog een periode verder als GBV raadslid of steunfractielid.

Jannie Roosen-Goudsmit

Steunfractielid

Geboren: 1949

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik val onder de groep gepensioneerden, waar ik voorheen samen met mijn man 40 jaar als zelfstandig ondernemer actief ben geweest. Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit de gebruikelijke huishoudelijke taken en onze hond Joyce. Met haar ga ik dagelijks naar het bos zodat zij haar enorme energie kwijt kan’. Verder houd ik van tuinieren en vanwege de huidige mindere mobiliteit de hobby postzegels erbij opgepakt.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik ben voornamelijk bezig op het vlak van de ruimtelijke ordening. Momenteel is hier veel in te doen zoals de nieuwe omgevingswet, -visie en -plan.
Proberen om de ruimtelijke plannen zodanig mee vorm te geven waardoor de aanwezige ruimte op een zo goed mogelijke wijze voor alle inwoners bewoonbaar en bereikbaar wordt en/of blijft. Uit de praktijk blijkt dat terwijl de ene persoon iets een geweldige oplossing vindt, een ander zich daar geheel niet in kan vinden. Het is belangrijk daar zoveel mogelijk overeenstemming of een compromis in te bereiken zodat een goed gezamenlijk samenleven plaats kan vinden.

Waarom kies je voor GBV?
Bij GBV kunnen alle onderwerpen aan de orde worden gesteld. Verder heerst er een goede sfeer en samenwerking binnen de partij en fractie.

Frank de Lepper

Steunfractielid

Geboren: 1960

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben docent bij Fontys ICT. Daarnaast heb diverse hobby’s. Zo houd ik van lezen en wandel en fiets ik graag. Ook werk ik graag in de tuin. Verder ben ik getrouwd en heb ik uitwonende volwassen kinderen.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Als je vindt dat dingen anders en/of beter geregeld moeten worden, moet je niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf het stuur mee in handen nemen.

Waarom kies je voor GBV?
Eigenlijk heeft de GBV voor mij gekozen 😊 Maar ik ben lid geworden van GBV, omdat de politieke / maatschappelijke denkbeelden aansluiten bij mijn eigen kijk op de maatschappij én omdat ik de persoonlijke verhoudingen binnen GBV uitermate prettig vind.

Bestuur

Dannie Gerrids

Voorzitter

Geboren: 1979

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor de gemeente Eindhoven als accountmanager Registratie Niet Ingezetenen en als ID fraude deskundige. Omdat ik de hele dag werk in een politieke omgeving is de stap naar de lokale politiek snel gemaakt. Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik sinds 2017 partijvoorzitter mag zijn van Gemeente Belangen Veldhoven.
Als grote hobby en uitlaatklep, ben ik regelmatig te vinden op grote en kleine podia’s door heel het land. Met onze dj act knallen we overal het dak er af! Maar bovenal ben ik vader van 2 fantastische dochters en ben sinds 2004 gelukkig getrouwd.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een lokale partij die 100% gaat en staat voor Veldhoven en haar inwoners. De slogan is dan ook niet voor niets “Lokaal Krachtig”. Dit sluit perfect aan bij wat ik zoek in een politieke partij. Daarbij heeft de partij een fantastische mix tussen jong en oud. Je voelt je al snel welkom bij GBV, er heerst altijd een fijne ontspannen sfeer en alle leden tellen mee. Dit is waarom ik kies voor GBV.

Hans van de Looij

Secretaris

Geboren: 1959

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sinds 2014 weer wethouder bij de gemeente Veldhoven. Dat was ik ook in de periode 2000 tot 2006.Mijn portefeuille bevat onder meer woonbeleid, openbare ruimte en kunst&cultuur. Mijn hobby’s zijn drummen en zingen in het bandje Lokaal 7. Ook houd ik van een potje tennissen op zeer bescheiden niveau. Ik ben sinds 1983 getrouwd met Liesbeth en heb een dochter Stefanie, een schoonzoon Dennis en twee lieve kleinkinderen Emma en Juliette.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik was van oorsprong docent geschiedenis en staatsinrichting (Mavo Selsterhorst) en met name vanuit dat laatste meer dan gemiddeld geinteresseerd in politiek. Eerst passief, vanaf 1994 actief.
Omdat mijn familie al heel lang, zowel aan vaders- als moederskant, in Veldhoven woonachtig is, heb ik een hele sterke band met Veldhoven en voelde ik mij vooral geroepen iets te gaan doen in de lokale politiek.

Waarom kies je voor GBV?
De sterke band met Veldhoven bracht mij bij de lokale partijen. Daarbij sprak GBV, als oudste lokale partij (sinds 1966 onafgebroken in de raad!) en acterend langs de politieke middenkoers, mij het meeste aan. Evenals de persoonlijke verhoudingen binnen de partij, die gewoon geweldig goed waren en zijn.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Stem bewust maar vooral ook op inhoud en prestatie. Kijk wat partijen en hun politici hebben beloofd, maar ook waargemaakt. Politieke versnippering in steeds meer kleine partijen is niet goed voor de bestuurbaarheid van onze mooie gemeente. GBV was de laatste keren een van de grotere partijen en heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Ik hoop dat onze inzet op de juiste waarde wordt geschat door de kiezers en beloond met een groot aantal stemmen.

Wilfried van Dongen

Penningmeester

Geboren: 1959

Wat doe je in het dagelijks leven?
Momenteel geniet ik van een prepensioen na een werkzaam leven als registeraccountant in de accountancy en financieel management in het bedrijfsleven. Mijn hobby’s zijn muziek (spelen; piano en orgel), hockey, bergwandelen, skiën, modelspoor etc. Ik ben van jongs af aan actief in het verenigingsleven als bestuurslid / penningmeester en dergelijke. Verder ben ik getrouwd met Mariënne van Dongen – Lamers en hebben samen een dochter.

Waarom kies je voor GBV?
Naast de betrokkenheid bij GBV door mijn vrouw ervaar ik GBV als een voor Veldhoven betrokken politieke partij met een no-nonsense mentaliteit en een realistische kijk op de maatschappij die het goede voor heeft voor de bevolking van Veldhoven. Met mijn financiële achtergrond kan ik de partij helpen in haar bestuurlijke taken.

Kevin van Berlo

Bestuurslid

Geboren: 1985

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als ICT consultant bij een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ik houd van wandelen, fotograferen, afspreken met familie en vrienden om samen lekker te eten en blijf op zondag (als het even kan) thuis voor Formule 1 wat ik al van kinds af aan volg. Ook ben ik regelmatig voor een lang weekend weg of vakantie te vinden op de Waddeneilanden. Verder woon ik samen met mijn man en twee katten in Geldrop.

Waarom kies je voor GBV?
Ik ben sinds 2016 lid van Gemeente Belangen Veldhoven. Onze ‘club’ heeft een grote betrokkenheid en verbondenheid met Veldhoven, waar ik tussen 2012 en 2018 met veel plezier heb gewoond. Mijn interesse in de gemeentepolitiek werd versterkt toen ik kennismaakte met onze lijsttrekker Mariënne van Dongen bij een bijeenkomst over het sociaal domein. Ik ben mij er verder in gaan verdiepen en heb de cursus Politiek Actief via de gemeente Veldhoven gevolgd. Ik ben toen als fractieondersteuner voor GBV aan de slag gegaan en heb mogen ervaren hoe gedreven onze fractie is; voor de gemeente en haar inwoners. Hier ben ik trots op! Sinds enkele jaren zet ik mijn beste beentje voor in het partijbestuur.

Nicole Janssen

Bestuurslid

Geboren: 1962

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben o.a. werkzaam geweest als HR manager bij theater de Schalm. Ik houd me graag bezig met familie en vrienden, huis en tuin, wandelen met mijn hond, ben lid van een beleggingsclub en ik vind het leuk om te handelen via marktplaats. Tevens gaat de nodige aandacht naar mijn gezondheid uit. Ik heb 2 mooie volwassen kinderen; Victor en Amy en 3 prachtige kleinkinderen. Een lieve partner en 2 leuke bonusdochters en kleindochter

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik voel mij maatschappelijk betrokken bij de gemeente waar ik zelf ruim 22 jaar met plezier woon en gewerkt heb. Veldhoven is prettig en comfortabel wonen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dat zo te houden en te kijken hoe Veldhoven nog beter kan worden voor de inwoners. Zowat mijn hele leven heb ik mantelzorg verricht; voor diverse mensen op allerlei manieren. Het is voor mij nu een mooie kans om mogelijk als steunfractielid mijn kennis en ervaring op een breder niveau in te zetten op onderwerpen die mij aan het hart gaan. Denk hierbij m.n. aan onderwerpen die vallen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld WMO gerelateerde zaken. Dit vind ik waardevol. Omdat ik dan iets kan betekenen voor een ander.

Waarom kies je voor GBV?
GBV heeft mij uitgenodigd en ik heb dit met beide handen aangegrepen. Ik ervaar GBV als een club met kundige, fijne mensen. Op een open en eerlijke manier maakt men zich samen hard voor een prettig en gebalanceerd woonklimaat in en met een lokaal en krachtig Veldhoven! Dit past bij mij.

Lau Donkers

Erelid

GBV is een niet landelijk gebonden partij die met Gezond Boeren Verstand klaarstaat voor alle Veldhovenaren

Lau Donkers

Erelid

GBV is een niet landelijk gebonden partij die met Gezond Boeren Verstand klaarstaat voor alle Veldhovenaren