Onze mensen

Collegeleden

Mariënne van Dongen-Lamers

Wethouder

Geboren: 1969

Wat doe je in het dagelijks leven?
Na jaren als tolk, P&O manager en organisatieadviseur gewerkt te hebben in het bedrijfsleven, ben ik sinds 2014 wethouder sociaal domein in Veldhoven. Ik ben daarbinnen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en Schuldhulpverlening. Daarnaast coördineer ik het subsidiebeleid en ben ik verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid. Ik ben regionaal actief als voorzitter van Ergon (ons sociaal werkbedrijf) en als bestuursvoorzitter van GGD Brabant Zuidoost namens de 21 deelnemende gemeenten.
Ik heb sinds enkele jaren een bijzondere band met Oeganda en ben vanuit die voorliefde bestuurssecretaris van de Stichting Training for Life van o.a. vooraanstaand gynaecoloog professor G. Oei. Deze stichting probeert via trainingen voor het begeleiden van bevallingen in ontwikkelingslanden de hoge kindersterfte te beperken. In mijn resterende vrije tijd lees ik veel, zing ik in een bandje (niet goed, maar wel leuk!) of bij Echt Veldhovenz Luidkeels en houd ik van koken en wandelen met de hond. Ik ben geboren en getogen Veldhovense (uit kerkdorp Zeelst om precies te zijn) en al 26 jaar getrouwd met Wilfried. We hebben samen een lieve dochter, Heleen, van 17 jaar en wonen in ’t Look.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik ben zo’n 14 jaar actief voor GBV: eerst als ondersteunend fractielid, daarna als raadslid en de laatste 8 jaar als wethouder, omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan de vorming van onze Veldhovense gemeenschap.Politiek raakt het leven van iedereen, elke dag. Of het nu gaat om het ophalen van vuilnis of hoe we hier het afval scheiden tot en met de zorg voor je ouders die op leeftijd zijn; allemaal politiek. Wat is er aan cultureel aanbod en wordt sporten mogtelijk gemaakt? Ook dat wordt bepaald door de politiek. Ik vind het ontzettend boeiend om daar binnen het sociaal domein uitvoering aan te geven. Ik geloof erin dat iedereen de kand moet hebben om deel te kunnen nemen aan onze Veldhovense gemeenschap. Voor hen die daar moeite mee hebben, heb ik een speciaal plekje in mijn hart. Ik wil me er sterk voor maken dat iedereen hier de kansen krijgt en kan meedoen. Daar worden we samen beter van.

Waarom kies je voor GBV?
Onze partij is een inhoudelijk gedreven club met goede, verstandige mensen. Geen mensen die loze kreten slaken of elke dag op de foto moeten. Wij werken gewoon door vóór de Veldhovenaar, zèlfs als die zich niet gehoord of gezien voelt. En ook aan dat laatste proberen we actief iets te doen, door ook de tegenstanders van een plan te horen en het systeem te verbeteren. GBV wil eraan werken om zaken te verbeteren, elke dag weer. Daar houd ik van.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Kies bewust. Politiek is geen sexy onderwerp tegenwoordig, maar het is belangrijk dat mensen – ook de zwijgende massa – van zich laat horen met de verkiezingen. Stem als u ontevreden bent, maar stem óók als u dat niet bent. Onze gezamenlijke toekomst hangt ervan af.

Hans van de Looij

Wethouder

Geboren: 1959

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sinds 2014 weer wethouder bij de gemeente Veldhoven. Dat was ik ook in de periode 2000 tot 2006.Mijn portefeuille bevat onder meer woonbeleid, openbare ruimte en kunst&cultuur. Mijn hobby’s zijn drummen en zingen in het bandje Lokaal 7. Ook houd ik van een potje tennissen op zeer bescheiden niveau. Ik ben sinds 1983 getrouwd met Liesbeth en heb een dochter Stefanie, een schoonzoon Dennis en twee lieve kleinkinderen Emma en Juliette.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik was van oorsprong docent geschiedenis en staatsinrichting (Mavo Selsterhorst) en met name vanuit dat laatste meer dan gemiddeld geinteresseerd in politiek. Eerst passief, vanaf 1994 actief.
Omdat mijn familie al heel lang, zowel aan vaders- als moederskant, in Veldhoven woonachtig is, heb ik een hele sterke band met Veldhoven en voelde ik mij vooral geroepen iets te gaan doen in de lokale politiek.

Waarom kies je voor GBV?
De sterke band met Veldhoven bracht mij bij de lokale partijen. Daarbij sprak GBV, als oudste lokale partij (sinds 1966 onafgebroken in de raad!) en acterend langs de politieke middenkoers, mij het meeste aan. Evenals de persoonlijke verhoudingen binnen de partij, die gewoon geweldig goed waren en zijn.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Stem bewust maar vooral ook op inhoud en prestatie. Kijk wat partijen en hun politici hebben beloofd, maar ook waargemaakt. Politieke versnippering in steeds meer kleine partijen is niet goed voor de bestuurbaarheid van onze mooie gemeente. GBV was de laatste keren een van de grotere partijen en heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Ik hoop dat onze inzet op de juiste waarde wordt geschat door de kiezers en beloond met een groot aantal stemmen.

Fractie

Eric van Doren

Fractievoorzitter

Geboren: 1968

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam bij de gemeente Eindhoven als gebiedscoördinator. Mijn hobby’s zijn in de tuin werken, fietsen en wandelen. Dus lekker buiten bezig zijn. Ik ben getrouwd met Diane en samen hebben we 2 kinderen, Stan en Maud.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik wil graag iets betekenen (maatschappelijk inzetten) voor Veldhoven.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een betrouwbare lokale partij die al 55 jaar onafgebroken actief is in de gemeenteraad van Veldhoven.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Laat je stem horen, dus ga stemmen op 16 maart 2022. En dat ik dan hoop dat je voor GBV kiest, zal niet verbazen!

Jurre van der Velden

Vicefractievoorzitter

Geboren: 1992

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Yong professional sociaal domein bij Yong BV. Verder voetbal ik bij RKVVO en ben ik redactielid bij de Koers van Oers, het dorpsblad van Oerle.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
De afgelopen 4 jaar heb ik mij als raadslid vooral bezig gehouden met de financiën en het huishoudboekje van de gemeente Veldhoven. De combinatie met het alledaagse, dat zeker ook voorbijkomt in de raad, spreekt me erg aan.

Waarom kies je voor GBV?
Bij GBV durven we de verantwoordelijkheid te nemen om beslissingen te nemen. Ook de afgelopen 4 jaar weer. Deze beslissingen zijn niet altijd even gemakkelijk. Iedereen bij GBV werkt hard om bij iedere beslissing het beste voor Veldhoven te bereiken. Daarnaast is het een gezellige club mensen waar ik me goed thuis bij voel.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Als gemeenteraad vinden we de inbreng van onze inwoners belangrijk. Deze inbreng kan op allerlei manieren. Breng daarom niet alleen je stem uit, maar laat je ook horen over de dingen die je belangrijk vindt. Samen kunnen we Veldhoven nog mooier maken.

Pierre Bijnen

Raadslid

Geboren: 1954

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben gepensioneerd politieman. Als hobby restaureer ik graag oldtimers. Ook vind ik het leuk om een potje te kaarten en te fietsen. Verder ben ik lid van het bestuur van stichting vrienden van l’Union fraternelle, harmonie in Zeelst. Ik heb jarenlang met mijn vrouw in Zeelst gewoond. Op dit moment wonen wij in Zandoerle.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
De reden voor mijn politieke werk is omdat het heel waardevol voelt als je voor mensen individueel iets kunt betekenen, maar tevens dat je Veldhoven mooi, prettig en leefbaar houdt en waar mogelijk verbetert.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een lokale partij en hoeft zich daardoor niet te houden aan wat de grote landelijke partijen vanuit Den Haag voorkauwen. GBV maakt keuzes die naar mijn idee de beste zijn voor Veldhoven ongeacht bij welke landelijke partij die in dat geval het best passen: Veldhovense keuzes voor Veldhovense belangen. We doen dat al jaren en het wordt gelukkig ook al jaren door velen gewaardeerd. Binnen onze GBV-club is er een gezellige sfeer en gezond streven ons in te zetten voor Veldhoven.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Kies bij deze verkiezingen voor die dingen die je dicht om je heen ziet en waar je waarde aan hecht. Bijvoorbeeld de voorzieningen in Veldhoven, werk, sport, gezondheid en zorg, ontspanning, groen, onderhoud, veiligheid etc.

Youri van Oorschot

Raadslid

Geboren: 1998

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als (assistent) accountant bij Flynth adviseurs en accountants. Ik ben onderdeel van het auditproces voor het midden- en kleinbedrijf evenals voor niet commerciële instellingen zoals scholen en stichtingen. Naast het werken korfbal ik bij SDO in Veldhoven en ben ik regelmatig in de bossen te vinden om een rondje te fietsen op de mountainbike. Naast dit alles verslijt ik een aantal uur per week aan de Veldhovense politiek waar ik actief ben als raadslid.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
In de gemeenteraad houd ik mij voornamelijk bezig met alles wat van steen is. De meest concrete voorbeelden zijn infrastructuur en gebouwen. Het mooie hiervan is dat de plannen waar wij als gemeenteraad een oordeel over geven en later een besluit over nemen ook direct heel tastbaar worden. Bezig zijn met je leefomgeving is wat mij erg aanspreekt. Echter dient de eerlijkheid mij ook te zeggen dat beslissingen nemen niet altijd makkelijk is. Vaak spelen er diverse belangen waarbij je uiteindelijk een keuze moet maken welk belang het zwaarst weegt.

Waarom kies je voor GBV?
GBV heeft 3 kernwaarden; open, eerlijk en eensgezind. Dit zijn waarden die ik binnen GBV terugvindt en waar ik zelf veel waarde aan hecht. We gaan open met elkaar de discussie aan waarbij we eerlijk naar de feiten kijken en de belangen afwegen. Dit alles om uiteindelijk (bijna) altijd tot een eensgezinde uitkomst te komen. Daarnaast vind ik het van groot belang dat wij in Veldhoven ons voorzieningen niveau op pijl houden. Dit maakt immers wat Veldhoven Veldhoven maakt met een rijk verenigingsleven en diverse grote en kleine voorzieningen. Het dorpse karakter met stadse voorzieningen. Daar maakt GBV zich hard voor.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Ik wil de kiezer meegeven dat deze verkiezingen misschien wel de belangrijkste verkiezingen van de afgelopen 100 jaar Veldhoven zijn. Komende periode gaan er veel besluiten genomen worden die de toekomst voor Veldhoven gaan bepalen. Veldhoven groeit en bloeit maar heeft ook te maken met verstedelijking, een sociale cohesie die onder druk staat, woningnood en verduurzaming. Stuk voor stuk belangrijke thema’s waar een krachtig bestuur antwoord op moet geven. Doordat GBV al meer dan 50 jaar actief is in de Veldhovense politiek, kan GBV zeker onderdeel uitmaken van dat krachtige bestuur. Geen one issue partij of eendagsvlieg. GBV Lokaal Krachtig! al meer dan 50 jaar…

Tavita van Galen

Raadslid

Geboren: 1980

Wat doe je in het dagelijks leven?
Mijn brood verdien ik als ondernemer. Ik heb een HR adviesbureau aan de Plank in Veldhoven, Invitae HR. Ik help ondernemers met hun ziekteverzuim, het wél invullen van hun vacatures en hun HR-structuur. Zelf sport ik ook bij David Lloyd en dan het liefst in het water. Verder hebben wij een hond. Een Pomsky genaamd Buddy. Uiteraard ben ik op de eerste plaats vooral moeder. Ik heb 3 lieve kinderen (2010, 2013, 2016) en mijn vriend Bram heeft er twee (2007, 2010). Wij wonen in een samengesteld gezin. Dat betekent dat het soms heel druk is en soms heel rustig. Dat bevalt ons prima. Mensen uit Veldhoven kunnen mij kennen van de verschillende verenigingen van de kinderen. Ik ben namelijk aardig wat uurtjes kwijt aan “taxirijden” naar GV Voorwaarts, Art4U, RKVVO, David Lloyd en net wat buiten de gemeentegrens PSV Schoonspringen.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
De afgelopen raadsperiode was ik gemeenteraadslid. Ik houd me vooral bezig met het sociaal domein, maar ook ondernemen, evenementen, sport, cultuur, veiligheid en afval zijn onderwerpen waar ik me graag voor inzet. Zo was ik betrokken bij de eerste bijeenkomsten over de plannen voor het CityCentrum. Mijn handen jeuken om hiermee aan de slag te gaan.
Het sociaal domein heeft mijn passie, omdat ik jarenlang bij UWV gewerkt heb. Ik heb daar geleerd hoe je mensen in een kwetsbare periode kunt helpen, zodat ze het daarna weer zelf kunnen. Als die hulp achterblijft worden problemen groter en lastiger op te lossen. Daarom ben ik blij dat we in Veldhoven laagdrempelige hulp aanbieden. Ik zal me daarvoor blijven inzetten.
Verder kijk ik als moeder naar hoe we Veldhoven toekomstproof houden. Onze kinderen en kleinkinderen willen straks ook een veilige omgeving met voldoende woningen, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Ieder kind moet kunnen sporten! Ook als de ouders in een moeilijke situatie zitten.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is er voor alle Veldhovenaren. Ik geloof niet in partijen die zich inzetten voor bijvoorbeeld alleen senioren of ondernemers. Een gemeente is meer dan een doelgroep. De kracht is om het gezamenlijk belang te zien en je daarvoor in te zetten. Dat doet GBV al decennia lang. Daarnaast is GBV eerlijk. De laatste tijd gaat het vaak mis rondom de actieve herinneringen van politici. Ik heb GBV hier nooit op kunnen betrappen. Mensen zijn betrokken, transparant en goudeerlijk. Dat past bij mij en daarom wil ik graag nog een periode verder als GBV raadslid.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Ga voor een realistisch verkiezingsprogramma. Extra zaken kosten extra geld. Partijen die vanalles willen, maar niet extra willen investeren zijn in mijn ogen ongeloofwaardig.
Daarnaast wil ik iedereen adviseren om eens een debat of een vergadering te kijken. Is diegene op wie jij wilt stemmen in staat op te komen voor jouw belang? Heeft hij of zij de vaardigheid die nodig is om tot een goed besluit te komen of wordt er maar wat geroepen? Stem niet zomaar op een naam, maar kijk verder!

Wim Groenendijk

Raadslid

Geboren: 1957

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als Facilitair Engineer bij VDL ETG en ga graag op vakantie. Verder maak ik graag wandel- en fietstochten.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik ben de politiek ingegaan, omdat het mij interesseert en om mee te praten tijdens besprekingen over de toekomst en ontwikkeling van de gemeente Veldhoven.

Waarom kies je voor GBV?
Ik heb gekozen voor GBV, omdat het een lokale partij is die vrij is van de landelijke politiek.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Kies lokaal. En het liefst GBV!

Frank de Lepper

Steunfractielid

Geboren: 1960

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben docent bij Fontys ICT. Daarnaast heb diverse hobby’s. Zo houd ik van lezen en wandel en fiets ik graag. Ook werk ik graag in de tuin. Verder ben ik getrouwd en heb ik uitwonende volwassen kinderen.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Als je vindt dat dingen anders en/of beter geregeld moeten worden, moet je niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf het stuur mee in handen nemen.

Waarom kies je voor GBV?
Eigenlijk heeft de GBV voor mij gekozen 😊 Maar ik ben lid geworden van GBV, omdat de politieke / maatschappelijke denkbeelden aansluiten bij mijn eigen kijk op de maatschappij én omdat ik de persoonlijke verhoudingen binnen GBV uitermate prettig vindt.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Stem op iemand die voor het maatschappelijk belang staat en niet voor eigenbelang staat. Bij GBV is onderdeel van het (Veldhovens) maatschappelijk belang dat Veldhoven een zelfstandige en volwaardige gemeente blijft en niet verwordt tot een afgelegen wijk van Eindhoven.

Jannie Roosen-Goudsmit

Steunfractielid

Geboren: 1949

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik val onder de groep gepensioneerden, waar ik voorheen samen met mijn man 40 jaar als zelfstandig ondernemer actief ben geweest. Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit de gebruikelijke huishoudelijke taken en onze hond Joyce. Met haar ga ik dagelijks naar het bos om daar haar enorme energie uit laten leven. Verder houd ik van tuinieren en vanwege de huidige mindere mobiliteit de hobby postzegels erbij opgepakt.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Ik ben voornamelijk bezig op het vlak van de ruimtelijke ordening. Momenteel is hier veel in te doen zoals de nieuwe omgevingswet, -visie en -plan.
Proberen om de ruimtelijke plannen zodanig mee vorm te geven waardoor de aanwezige ruimte op een zo goed mogelijke wijze voor alle inwoners bewoonbaar en bereikbaar wordt en/of blijft. Uit de praktijk blijkt dat terwijl de ene persoon iets een geweldige oplossing vindt, een ander zich daar geheel niet in kan vinden. Het is belangrijk daar zoveel mogelijk overeenstemming of een compromis in te bereiken zodat een goed gezamenlijk samenleven plaats kan vinden.

Waarom kies je voor GBV?
Bij GBV kunnen alle onderwerpen aan de orde worden gesteld. Verder heerst er een goede sfeer en samenwerking binnen de partij en fractie.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Dat GBV makkelijk benaderbaar is om zaken in goed overleg te bespreken.

Frank Lauwers

Steunfractielid

Geboren: 1971

Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 2002 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige bij het UWV en help ik mensen met een beperking bij het vinden van een leuke baan. Een baan waar ik nog altijd veel plezier aan beleef. Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn gezin. Ik geniet van onze gezamenlijke vakanties en ik ga graag naar het voetballen van mijn kinderen kijken. Verder ben ik een fanatieke (kleine) belegger en wandel ik graag met de hond. Ik woon samen met mijn vriendin Bianca en onze zoon Bram van 5 jaar. Naast Bram heb ik nog 2 kinderen, Tom en Nikki, een tweeling van 18 jaar.

Wat drijft je om politiek actief te zijn in de gemeente Veldhoven?
Mijn interesse in de politiek is tweeledig. Enerzijds wil ik iets bijdragen aan de gemeenschap waarin ik al heel mijn leven woon en anderzijds zie ik politiek als een nieuwe uitdaging waarin ik veel kan leren.

Waarom kies je voor GBV?
Binnen GBV heerst een goede sfeer. Er wordt naar elkaar geluisterd en ieders mening wordt gewaardeerd. Een hechte groep met standpunten waar ik mezelf in kan vinden.

Wat wil je de kiezer meegeven?
Ik zou de inwoners van Veldhoven het advies willen geven: Laat je stem niet verloren gaan en stem GBV op 16 maart 2022!

Bestuur

Danny Gerrits

Voorzitter

Geboren: 1979

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor de gemeente Eindhoven als accountmanager Registratie Niet Ingezetenen en als ID fraude deskundige. Omdat ik de hele dag werk in een politieke omgeving is de stap naar de lokale politiek snel gemaakt. Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik sinds 2017 partijvoorzitter mag zijn van Gemeente Belangen Veldhoven.
Als grote hobby en uitlaatklep, ben ik regelmatig te vinden op grote en kleine podia’s door heel het land. Met onze dj act knallen we overal het dak er af! Maar bovenal ben ik vader van 2 fantastische dochters en ben sinds 2004 gelukkig getrouwd.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een lokale partij die 100% gaat en staat voor Veldhoven en haar inwoners. De slogan is dan ook niet voor niets “Lokaal Krachtig”. Dit sluit perfect aan bij wat ik zoek in een politieke partij. Daarbij heeft de partij een fantastische mix tussen jong en oud. Je voelt je al snel welkom bij GBV, er heerst altijd een fijne ontspannen sfeer en alle leden tellen mee. Dit is waarom ik kies voor GBV.

Stefanie Leenheers- van de Looij

Secretaris

Geboren: 1988

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als AFAS consultant metname gericht op payroll en HR. Wij implementeren en optimaliseren de software voor onze klanten. Daarvoor heb ik ruim 10 jaar werkervaring opgedaan in het salarisvakgebied binnen diverse branches. Van huis uit ben ik financieel opgeleid en heb een diploma bedrijfseconomie op zak. Na mijn opleiding ben ik per toeval het salarisvakgebied ingerold en tot op de dag van vandaag heel blij met die keuze. In onze vrije tijd geniet ik van uitjes met het gezin, familiebezoekjes, bakken is een van mijn grote hobby’s, tennissen en ga graag op vakantie. Met name op wintersport. Ook op school ben ik regelmatig te vinden om te helpen bij diverse activiteiten. En uiteraard mag GBV niet ontbreken in het rijtje van hobby’s. Ik ben sinds 2008 lid en sinds de verkiezingscampagne van 2010 actief bij diverse activiteiten waaronder in het bestuur in de rol van secretaris. Ik ben ruim 10 jaar gelukkig getrouwd met Dennis en ben een super trotse mama van 2 dochters in de basisschoolleeftijd.

Waarom kies je voor GBV?
GBV is een gematigde partij, geen extreme ideeën maar met gezond verstand kijken naar situaties. We houden van praktische oplossingen, proberen ons voor alle inwoners zo goed mogelijk in te zetten, maar nemen waar nodig verantwoordelijkheid. Ook wanneer dat minder leuke beslissingen zijn. Onze leden vormen een club mensen die goed bij elkaar passen en voor wie onze kernwaarden hoog in het vaandel staan: Open, eerlijk, eensgezind. De GBV’ers dragen Veldhoven stuk voor stuk een warm hart toe en zetten zich er graag voor in om Veldhoven nog mooier en beter te maken voor iedereen. Binnen GBV voel ik me op mijn plek!

Wilfried van Dongen

Penningmeester

Geboren: 1959

Wat doe je in het dagelijks leven?
Momenteel geniet ik van een prepensioen na een werkzaam leven als registeraccountant in de accountancy en financieel management in het bedrijfsleven. Mijn hobby’s zijn muziek (spelen; piano en orgel), hockey, bergwandelen, skiën, modelspoor etc. Ik ben van jongs af aan actief in het verenigingsleven als bestuurslid / penningmeester en dergelijke. Verder ben ik getrouwd met Mariënne van Dongen – Lamers en hebben samen een dochter.

Waarom kies je voor GBV?
Naast de betrokkenheid bij GBV door mijn vrouw ervaar ik GBV als een voor Veldhoven betrokken politieke partij met een no-nonsense mentaliteit en een realistische kijk op de maatschappij die het goede voor heeft voor de bevolking van Veldhoven. Met mijn financiële achtergrond kan ik de partij helpen in haar bestuurlijke taken.

Frans Kauwenberg

Vicevoorzitter

Geboren: 1956

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik bij het centrum voor mondzorg “de Polders” en zorg ik ervoor dat de zaak daar blijft draaien. Ik probeer gezien mijn leeftijd het een beetje af te bouwen, maar daar ben ik nog niet in geslaagd. Van huis uit ben ik Tandprotheticus, getrouwd en vader van twee dochters. Verder houd ik van skiën, tennis en motorrijden.

Waarom kies je voor GBV?
Ik heb GBV in zekere mate meegekregen van mijn ouders die in het verleden beiden een actieve rol voor GBV hebben vervuld. Ik vind dat gemeentepolitiek dicht bij de eigen bewoners moet blijven en denk dat GBV daar een grote rol in speelt en kan blijven spelen en waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

Kevin van Berlo

Bestuurslid

Geboren: 1985

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als projectleider en applicatiebeheerder bij een middelgrote instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Brabant en Gelderland. Ik houd van wandelen, fotograferen, afspreken met familie en vrienden om samen lekker te eten en blijf op zondag (als het even kan) thuis voor Formule 1 wat ik al van kinds af aan volg. Ook ben ik regelmatig voor een lang weekend weg of vakantie te vinden op de Waddeneilanden. Verder woon ik samen met mijn man en twee katten in Eindhoven.

Waarom kies je voor GBV?
Ik ben sinds 2016 lid van Gemeente Belangen Veldhoven. Onze ‘club’ heeft een grote betrokkenheid en verbondenheid met Veldhoven, waar ik tussen 2012 en 2018 met veel plezier heb gewoond. Mijn interesse in de gemeentepolitiek werd versterkt toen ik kennismaakte met onze lijsttrekker Mariënne van Dongen bij een bijeenkomst over het sociaal domein. Ik ben mij er verder in gaan verdiepen en heb de cursus Politiek Actief via de gemeente Veldhoven gevolgd. Ik ben toen als fractieondersteuner voor GBV aan de slag gegaan en heb mogen ervaren hoe gedreven onze fractie is; voor de gemeente en haar inwoners. Hier ben ik trots op! Sinds enkele jaren zet ik mijn beste beentje voor in het partijbestuur.

Lau Donkers

Erelid

GBV is een niet landelijk gebonden partij die met Gezond Boeren Verstand klaarstaat voor alle Veldhovenaren

Lau Donkers

Erelid

GBV is een niet landelijk gebonden partij die met Gezond Boeren Verstand klaarstaat voor alle Veldhovenaren