Rollen binnen GBV

Waarom lid worden van GBV en in welke rol?

Allereerst dit: waarom zou iemand lid worden van een lokale politieke partij in onze gemeente? Heel eenvoudig, als je het goed meent met Veldhoven, zorg er dan met een aantal mensen ook voor, dat er een goed gemeentebestuur kan worden gevormd. Dat kan nu eenmaal alleen via politieke partijen, zo werkt ons systeem op dit moment. En die partijen hebben voldoende achterban nodig om die rol goed te kunnen vervullen. Ook GBV!

Heel eenvoudig is dus het volgende aan de orde:
Politieke partij -> onvoldoende achterban -> te weinig geschikte kandidaten -> geen goed gemeentebestuur

Maar we willen toch allemaal een goed gemeentebestuur in onze mooie gemeente? Wie wil dat niet! Alleen zullen we daarvoor dan wel met elkaar moeten zorgen, dat gaat niet vanzelf. Er moeten mensen zijn, die zich daarvoor actief willen inzetten. U misschien ook?!

Wie wordt dan lid van GBV en waarom?
Doe dat vooral als je jezelf aangesproken voelt door het totale gedachtengoed van GBV en de laatste verkiezingsprogramma’s. In het kort: GBV is een gematigde middenpartij met oog voor lokale belangen. In 2026 al 60 jaar (!) onafgebroken in de gemeenteraad! Op dit moment met 6 raadsleden. Dat zegt wel iets over de stabiliteit van GBV! Een van de oudste lokale partijen van Nederland, dus zeker geen eendagsvlieg.

Welke rollen kun je als lid binnen GBV vervullen en wat kost dat aan tijd?

 1. Als partijlid:
  Mensen, die met elkaar mee willen denken over het wel en wee van onze mooie gemeente, waaruit de goede toekomstige plannen uiteindelijk ontstaan. Er zijn in principe 2 ledenvergaderingen per jaar, 1 in mei en 1 in november. Het hoeft dus niet meer tijd te kosten dan 2 avonden per jaar. En tussendoor is de lijn naar gemeenteraadsleden van GBV natuurlijk gemakkelijker te vinden. Wat ook fijn is als mensen een handje mee willen helpen tijdens bijzondere activiteiten zoals de verkiezingscampagne elke 4 jaar.
 2. Als bestuurslid van de partij:
  GBV heeft een dagelijks bestuur zoals alle verenigingen dat hebben. Dat bestuur vergadert een 5-tal keren per jaar. Het bestaat op dit moment uit 4 personen. Maar er is altijd ruimte voor mensen, die een rol op dit vlak ambiëren. Het tijdsbeslag wordt dan uiteraard wel iets groter.
 3. Als ondersteunend lid van de gemeenteraadsfractie:
  Ieder GBV-lid is van harte welkom om de fractievergaderingen te bezoeken en mee te discussiëren. Dat kan ook op regelmatige basis, zodat iemand altijd kan meepraten over de lopende politieke zaken in Veldhoven. De fractie vergadert grofweg 2 dinsdagavonden per maand vanaf 19.30u. Behalve in de zomerperiode en rond kerst en nieuw. Uiteraard wordt het tijdsbeslag dan groter, afhankelijk hoe vaak men aansluit en zich wil inlezen in de te bespreken stukken.
 4. Als kandidaat op de kandidatenlijst bij de verkiezingen:
  GBV-leden kunnen zich om de 4 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen (volgende zijn in maart 2026) kandidaat stellen voor de raad (29 leden in totaal). Dit kan uiteindelijk resulteren in de volgende rollen:

  1. Iemand wordt gekozen als raadslid – het zal duidelijk zijn dat dit meer tijd gaat vergen. Met alle reguliere vergaderingen, andere bijeenkomsten en voorbereidingstijd moet je wel rekenen op een tijdsbeslag van tenminste 10-15 uur op weekbasis (Behalve in de zomerperiode en rond kerst en nieuw).
  2. Iemand wordt niet gekozen (de wil van de kiezer geeft immers de doorslag), maar wil toch een actieve rol vervullen in de nieuwe periode van 4 jaar. Elke fractie mag 3 burgerraadsleden benoemen. (In Veldhoven worden ze steunfractieleden genoemd). Zij spelen in grote lijnen dezelfde rol als raadsleden, worden ook formeel beëdigd, maar hebben natuurlijk niet exact dezelfde rechten. Maar voor veel nieuwkomers is het een goede opstap naar en leerschool voor een toekomstig raadslidmaatschap. Men kan zich hiermee immers in de politieke kijker spelen! Het geeft iemand bovendien een formele status in de politieke arena.
  3. Als de partij gaat deelnemen aan een bestuurscoalitie, dat wordt er normaal gesproken minimaal 1 wethouder (soms ook 2) geleverd door de partij. Dat is in Veldhoven een volwaardige baan. Wethouder kan in principe iedereen worden, zelfs mensen die hier niet wonen. Maar GBV vindt het wel belangrijk, dat het in principe iemand wordt uit Veldhoven en uit de eigen gelederen. En iemand, die dit kwalitatief ook aan kan. Want het ambt van wethouder is inmiddels een pittige functie geworden.

De gemeente kan niet zonder mensen, die politieke verantwoordelijkheid nemen via politieke partijen. Ook GBV niet! Hopelijk is uw interesse gewekt en weet u ons te vinden!

Voor meer info? Bel naar 040-2537526 of mail naar secretaris@gbveldhoven.nl