Bestuurlijk vernieuwend? Nog niet bepaald!

Leestijd - 5-10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 17-07-2022

Op dinsdag 12 juli jl. vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Op de agenda stond onder meer een stuk, wat de zogenaamde nadeelcompensatie regelt. Waar gaat dat dan over? Soms kunnen besluiten van een gemeente nadelig zijn voor bedrijven en particulieren. Die kunnen dan nadeelcompensatie aanvragen. Een bekend voorbeeld is de meer bekende planschade. In het voorstel, dat het College hierover deed aan de raad stond onder meer het voornemen om het drempelbedrag van de vereiste eigen bijdrage te verhogen van € 300,- naar € 500,-. Ter toelichting: als iemand een verzoek wil doen voor nadeelcompensatie, dan dient hij of zij vooraf een bedrag te betalen om de behandeling van dat verzoek in gang te zetten. Als de aanvraag later wordt ingewilligd, dan wordt dit bedrag terug betaald aan de indiener. Bij afwijzing is de verzoeker zijn eigen bijdrage kwijt.

Dit doet de gemeente om te voorkomen, dat iedereen zomaar verzoeken gaat indienen, die inhoudelijk weinig of helemaal geen kans maken te worden ingewilligd. Want dat zou kunnen gebeuren, als er geen enkele drempel aan de orde is. De verhoging naar € 500,- was alleszins te rechtvaardigen. Er is immers een flinke inflatie aan de orde en bovendien moet een bijdrage wel enigszins substantieel zijn. Het kan bij nadeelcompensatie immers over forse bedragen gaan. Daar komt nog bij, dat de kosten die de gemeente moet maken bij behandeling van een verzoek een veelvoud bedragen van het drempelbedrag, ook als dit was verhoogd zoals voorgesteld door het college. Zo kost een aanvraag de gemeente in de meeste gevallen al €1900.

Bij de oordeelsvormende raadsvergadering van 3 weken geleden leek de coalitie hierover verdeeld. HvV en D66 wilden het bedrag op € 300,- houden, terwijl Groen Links/PvdA en CDA de verhoging geen enkel probleem vonden en het voorstel van het college steunden. Omdat ook GBV en VVD voor het voorstel tot verhoging waren, leek er hiervoor een meerderheid in de raad af te tekenen. HvV en D66, gesteund door SV, dienden over dit voorstel een amendement in tot wijziging van het collegevoorstel. En wat gebeurde er?

Aan het begin van deze raadsperiode werd door de huidige coalitie ferm op de bestuurlijke trom geslagen, dat er zich een nieuwe bestuurscultuur zou gaan aandienen. Net als in Den Haag. Niet langer zouden de coalitiepartijen elkaar blindelings blijven volgen of steunen. De coalitie versus oppositie, dat moest toch echt verleden tijd worden. En wat schetst onze verbazing? Zowel Groen Links/PvdA als CDA draaiden 180 graden ten opzichte van hun eerder ingenomen standpunt over dit toch relatief politiek onbeduidende item. Ze steunden het amendement van hun coalitie-collega’s en toonden daarmee in elk geval voor de eerste keer al aan, dat de voornemens over de zo geroemde bestuurlijke vernieuwing, die eerder werd aangekondigd door de coalitie van HvV, Groen Links/PvdA, D66 en CDA, nog niet echt wordt ingevuld. Eveneens net als in Den Haag. Voor ons komt dit trouwens niet helemaal als een verrassing. Integendeel, zou ik eerder durven stellen. Wij zijn dan ook buitengewoon benieuwd wanneer en hoe dit dan wel tot uiting zal gaan komen. Wij zullen het in elk geval met belangstelling blijven volgen in de komende periode.

Youri van Oorschot
Raadslid GBV