Algemene beschouwingen 2021 – Het verloop

Leestijd - 5-10 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 18-11-2021

Op 8 en 9 november vonden de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Veldhoven plaats. Hierbij behandelde de gemeenteraad de meerjarenbegroting voor 2022-2025.

De GBV-fractie heeft daarbij voor verschillende dingen aandacht gevraagd:

  • Goede zorg voor oud en jong moet gewaarborgd blijven
  • In Veldhoven moet een volwaardige en zelfstandige bibliotheek blijven bestaan
  • GBV heeft een groot hart voor de Veldhovense verenigingen en voorzieningen
  • We moeten snel en veel de juiste woningen gaan bouwen om het woningtekort te verkleinen
  • GBV wil graag een beveiligde fietsenstalling in het City Centrum terug hebben

Ook vindt GBV het belangrijk dat de gemeente Veldhoven onze inwoners zo snel mogelijk helpt met hun meldingen en vragen. Dat past bij de ambitieuze en dienstverlenende gemeente, die Veldhoven is.

Met name daarom zijn wij het eens met de uitbreiding van de ambtelijke organisatie die in de begroting was opgenomen.

Verder heeft de GBV-fractie nog 2 moties ingediend, die door de raad zijn aangenomen:

  • Er zijn verschillende innovatieve oplossingen voor laadpalen van elektrische voertuigen. Zo zijn er inmiddels met een dubbelfunctie; naast laadpaal zijn ze ook inzetbaar als lantaarnpaal.
    Wij willen onderzocht zien welke van deze innovatieve oplossingen in de toekomst mogelijk toe te passen zijn in Veldhoven.
  • Bepaalde evenementen krijgen te maken met steeds hogere kosten op het gebied van veiligheid (bijv. het  plaatsen van dranghekken en het regelen van verkeersregelaars en cameratoezicht).

Wij willen dat evenementen die gemeentelijke subsidie ontvangen (zoals de carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de Omloop der Kempen)  hierdoor in hun voortbestaan niet in gevaar komen. Mocht dit in bepaalde gevallen daadwerkelijk aan de orde zijn, dan willen wij per evenement een maatwerkoplossing aangereikt zien.

Jurre van der Velden

Vicefractievoorzitter en raadslid