2021: het jaar van Veldhoven 100

Leestijd - 10-15 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 04-11-2021

Op 1 mei 2021 bestond de gemeente Veldhoven precies 100 jaar. Tot stand gekomen door de samenvoeging van 3 gemeenten: Veldhoven-Meerveldhoven (al een eeuw eerder samengevoegd tot 1 gemeente), Zeelst en Oerle. Dat zou natuurlijk op passende wijze worden gevierd, dat sprak in 2018 al voor zich. Ondergetekende werd daarom aangewezen als projectwethouder van dit gebeuren bij de coalitievorming van dat jaar en ging hiermee direct aan de slag. Er werd allereerst een gemeentelijke stuurgroep ingesteld, die de regie in handen kreeg om alles in goede banen te gaan leiden.

De bedoeling werd al snel duidelijk: vanuit de gemeente zou zoveel mogelijk worden aangehaakt bij een aantal reeds bestaande evenementen in Veldhoven zoals de tweejaarlijkse Revue en het CityFest. Daarnaast zou ruimte worden geboden aan allerlei mogelijke initiatieven, die vanuit de samenleving aangedragen zouden worden. Of die in het programma ingepast konden worden en of daarvoor een geldelijke bijdrage mogelijk was, werd bij een onafhankelijk extern Comité belegd. Dat bestond uit 7 mensen, die op diverse terreinen hun sporen hadden verdiend onder voorzitterschap van oud-wethouder Peter Smetsers.

In de loop van 2019 werden de contouren van het totale programma steeds duidelijker voor iedereen. Er kwam geleidelijk aan een ambitieus programma tot stand, mede dankzij een stevige externe sponsoring vanuit het bedrijfsleven, dat vooral zijn hoogtepunten zou gaan beleven in de week rond 1 mei en tijdens een groots Cityfest in het laatste weekend van september 2021.

Maar toen kwam Corona in 2020. En ook op dit terrein gooide deze pandemie het nodige roet in de smakelijke maaltijd, die stuurgroep en Comité gezamenlijk aan het bereiden waren. Alle genomen maatregelen op rijksniveau in 2020 staan ons daarbij beslist nog wel op het netvlies. Direct na de zomer moest er dan ook een moeilijke knoop worden doorgehakt: Wat gaan we doen met de viering van Veldhoven100 in 2021? Zetten we alle voorgenomen zaken in gang of niet? Misschien kunnen we ons daarbij ook nog herinneren, dat direct na de zomer van 2020 de Corona- situatie er best goed uitzag. Het leek de goede kant op te gaan en er werd alweer perspectief gezien in de richting van het oude normaal. Stuurgroep en Comité kwamen dan ook  tot de conclusie: we gaan er vanuit dat we Veldhoven100 in 2021 gaan vieren met een enigszins aangepast programma. Het is niet leuk om de viering van het jubileum uit te stellen naar een later moment. Want tot wanneer dan? Het college ondersteunde deze intentie. Wel werd de programmering wat aangepast, zoals gezegd. Het zwaartepunt van de viering zou komen liggen bij het Cityfest eind september.

Het moge duidelijk zijn dat we daarbij rekenden op een tijdige en voldoende mate van terugdringing van Corona. Iets wat, nogmaals, in augustus 2020 een volstrekt redelijke aanname leek. Helaas, zo is inmiddels gebleken, pakte dat toch wat anders uit. Het virus bleek hardnekkiger dan gehoopt, kwam in verhevigde mate terug en  en frustreerde het programma van de viering en de daarbij bedachte activiteiten. Het was helaas niet anders.

Is de viering van Veldhoven 100 daarmee dan mislukt? Welnee!
Natuurlijk is het programma verder aangepast aan de omstandigheden. Inderdaad gingen bepaalde activiteiten niet of veel kleinschaliger door. Maar toch hebben we al bij al op veel momenten op passende wijze aandacht kunnen schenken in ons jubileumjaar aan het gemeentelijke eeuwfeest.

Het meest beroerde was dat een aantal activiteiten in de week rond 1 mei niet door konden gaan (zoals de Oranjemarkt) of werden uitgesteld (zoals het Concilium). En dat een groots Cityfest uiteindelijk toch geen volledige doorgang kon vinden. Maar er gebeurde toch ook heel veel wel.

Denk maar eens aan de volgende zaken:

  • direct na Nieuwjaar verscheen het Veldhoven magazine met de aandacht helemaal gefocust op het 100jarig bestaan van onze mooie gemeente.
  • op de dag van 1 mei zelf konden uiteindelijk toch een aantal geslaagde activiteiten worden georganiseerd. In de verhoogde rotonde aan de Heerbaan werd al eerder een grote Hollandse linde geplant als toekomstige herinneringsboom aan het 100jarig bestaan. Daarnaast werd in deze rotonde een mooie bank geplaatst, die mede bedoeld is om onze 100jarige inwoners vanaf 2020 te eren op deze plek. Een verzoek van de gemeenteraad, die bij de afschaffing van het beschikbaar stellen van individuele bankjes aan nieuwe 100jarigen vanaf 2020 had gevraagd om een nieuw eerbetoon te organiseren op een bepaalde plaats. Ook werd de naam van het plantsoen bekend gemaakt: Het Honderdjarigen plantsoen. Vervolgens werden op verschillende plekken in Veldhoven door leden van de toneelvereniging Meer Vreugde Kern snoepzakken uitgedeeld aan kinderen. ‘s Avonds werd een eerder in De Schalm opgenomen programma via streaming aangeboden, dat geheel in het teken stond van de viering van Veldhoven100.
  • ondertussen werden in de eerste helft van het jaar allerlei voorbereidingen getroffen voor andere activiteiten en werd ook de publicatie van een artikelenreeks over de geschiedenis van Veldhoven via het VW vanuit de Heemkundekring gestart. Hiervan wordt in het najaar een volledig boek gemaakt, wat dan uit wordt gebracht.
  • rond de zomervakantie startte de Kunstroute in het CityCentrum  met een expositie die als thema het jubileum had.
  • op 11 en 12 september vond het uitgestelde Eeuwfeest aan de Gender plaats georganiseerd door Veldhoven Luidkeelz en het VMK. Vooral het meezingspektakel op de Plaatse was weer een bijzonder geslaagd evenement (waaraan onze lijsttrekker en ondergetekende overigens weer met veel plezier mochten deelnemen).
  • het CityFest ging niet volledig door in het laatste weekend van september maar er gebeurde toch van alles ook wel: de tijdscapsule ging de grond in bij museum ‘t Oude Slot, de tentoonstelling over Veldhoven werd geopend, het Concilium (bijeenkomst voor (oud-)bestuurders) ging door, er waren diverse optredens in De Schalm en bij Art4U en de Museumtafel100 in de Bibliotheek werd in gebruik genomen.
  • in oktober werd de musical Honderd op een Hoop in De Schalm op de planken gebracht. Dit vanuit de voormalige Veldhovense Revue. De naam van de musical verraadt het thema van de voorstellingen al wel.
  • het 11/11 bal op 13 november zal zeker een link hebben met Veldhoven100. Met een tentoonstelling van prinsenoutfits.

Deze lijst is zeker nog niet volledig. Hij geeft een indruk van dat er weliswaar niet alles kon in dit Corona-jaar, maar dat van een volledig ramp-jubileumjaar zeker niet gesproken kan worden. Veel kon immers ook wel en heeft ervoor gezorgd dat we ondanks de omstandigheden toch op gepaste wijze hebben kunnen stilstaan bij 100 jaar Veldhoven. Gelukkig maar!

Hans van de Looij
Projectwethouder Veldhoven 100