Wonen en Ruimte

Wonen en Ruimte
07-02-2024 - Leestijd 5 - 10 minuten

Bestemmingsplan Peter Zuidlaan – Julianastraat goedgekeurd.. maar…

De gemeenteraad van Veldhoven heeft zich in de afgelopen weken onder meer bezig gehouden met het bestemmingsplan Peter Zuidlaan-Julianastraat. Dat….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
14-12-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

De mobiliteitsvisie: realistisch of toch meer idealistisch?

Eerder heeft GBV al een positief kritisch geluid laten horen over de mobiliteitsvisie. Wanneer een nieuwe visie ontwikkeld wordt, is….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
30-11-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

Situatie met ritsen op de Heerbaan nader bezien

GBV heeft per brief aandacht gevraagd bij het College voor het weggedeelte van de Heerbaan, waar ‘ritsen’ wenselijk wordt gevonden…..

Verder lezen
Wonen en Ruimte
18-09-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

Wat mag grond kosten voor sociale huurwoningen?

Woningcorporatie ‘thuis stuurde onlangs een brief naar raad en college waarin aandacht werd gevraagd voor de hoogte van de grondprijs….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
01-09-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

Kwaliteit fietspaden moet echt beter!

De GBV-fractie heeft bij de verantwoordelijke wethouder voor de openbare ruimte, mevr. Mariëlle Giesbertz (D66) via een brief aandacht gevraagd….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
13-07-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

Fietsontsluiting Zilverackers: een onverwacht hoofdpijndossier!

Een van de hoofdpijndossiers van dit moment lijkt de fietsontsluiting van de nieuwe wijk Zilverackers te zijn. Wat is het….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
10-07-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

Aandacht voor verkeersdrukte op Kempenbaan

Per brief heeft GBV samen met de collega’s van de VVD aandacht gevraagd bij het College voor het volgende: Over….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
07-05-2023 - Leestijd 5 - 10 minuten

Kruispunt Nieuwstraat-Kromstraat voorlopig niet aangepast

Al in haar verkiezingsprogramma van 2010 vroeg GBV aandacht voor de inrichting van het huidige kruispunt Nieuwstraat-Kromstraat. Omdat daar, mede….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
07-04-2023 - Leestijd 10 - 15 minuten

Wonen in Veldhoven in de komende jaren: Wat gaat er gebeuren?

Wonen, of liever gezegd bouwen, is op dit moment misschien wel een van de meest urgente onderwerpen, waarover de politiek….

Verder lezen
Bestuur en Financiën
09-11-2022 - Leestijd - 5-10 minuten

OZB-belofte van nieuwe coalitie blijkt weinig waard

Het begon allemaal in aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart jl.: geen OZB-stijging werd met grote stelligheid verkondigd door….

Verder lezen
Wonen en Ruimte
04-09-2022 - Leestijd - 5-10 minuten

Problematiek opvang statushouders en asielzoekers: weer over de lokale schutting?

De nationale problematiek op het gebied van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van  statushouders geeft de Rijksoverheid aanleiding….

Verder lezen