Aandacht voor verkeersdrukte op Kempenbaan

Leestijd 5 - 10 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 10-07-2023

Per brief heeft GBV samen met de collega’s van de VVD aandacht gevraagd bij het College voor het volgende:

Over enige tijd krijgt Veldhoven nog een verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met Station Eindhoven Centraal en wel via de Kempenbaan. Gezien de ontwikkelingen op bedrijventerrein De Run, met name m.b.t. de groei van ASML, lijkt ons dit zeer verstandig.

Nu hebben Veldhovense ondernemers via het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC) hun zorg uitgesproken over de totale bereikbaarheid van De Run. Men vreest namelijk dat als er grote aantallen bussen gebruik gaan maken van deze route, het voor het kruisende verkeer steeds moeilijker wordt om haar weg te vervolgen. De HOV-bussen krijgen straks immers voorrang.

Dat kan in de spitsuren heel vervelende neveneffecten hebben voor de overige weggebruikers. Met name bij het kruispunt bij het MMC: de verkeerslichten staan dan lang op rood! Het is ons bekend dat in Eindhoven op bepaalde plekken meerdere uitvoeringsvarianten voor de HOV-verbinding worden bekeken. Daar wordt o.a. rekening gehouden met een onderdoorgang onder de rotonde Karel de Grotelaan om de doorstroming van het overige verkeer te waarborgen.

Waarom kan dit ook niet in Veldhoven gedaan worden? Er is immers heel veel geld beschikbaar voor dit totale project en mogelijk zou een ondertunneling ook in Veldhoven uitkomst kunnen bieden voor dit toekomstige probleem, waarvoor, volgens ons niet geheel ten onrechte, gevreesd wordt door ondernemend Veldhoven. Volgens het ED stelt Veldhoven op dit moment nog dat het pas over oplossingen voor eventuele negatieve consequenties gaat nadenken als die zich aandienen.

Maar is dat niet te laat? Zijn die oplossingen dan nog realiseerbaar? Nú is het moment daar, wat GBV en VVD betreft. Actieve en acute aandacht vanuit het college voor de kwestie rondom de nieuw te realiseren HOV-lijn over de Kempenbaan lijkt ons dan ook zeer wenselijk. Als we over enkele jaren tot de conclusie komen dat het HOV goed functioneert, maar de rest van het verkeer vastloopt rondom de Kempenbaan, kunnen we weer opnieuw beginnen.

Daarom onze vraag aan het College:
Bent u bereid om in overleg met alle betrokken partijen alsnog actief de mogelijkheden te verkennen om voor bepaalde kruispunten sub-varianten in de route te overwegen, zoals ook in Eindhoven gedaan wordt? Graag ontvangen we bij dit antwoord een grondige motivering van uw keuze hieromtrent.

Wij zijn uiteraard bijzonder benieuwd naar het antwoord hierop en de uitkomst uiteindelijk.

Jurre van der Velden
Fractievoorzitter GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek?
Neem contact met ons op.