Situatie met ritsen op de Heerbaan nader bezien

Leestijd 5 - 10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 30-11-2023

GBV heeft per brief aandacht gevraagd bij het College voor het weggedeelte van de Heerbaan, waar ‘ritsen’ wenselijk wordt gevonden. Het betreft het stuk tussen de verhoogde rotonde en de rotonde bij de Sterrenlaan. De brief luidt als volgt:

Overdag buiten de spitsuren lijkt de huidige rotonde op de kruising Heerbaan/Dom/Sterrenlaan prima te voldoen. Maar in de avondspits, dan wordt het opeens een ander verhaal. Wat is het geval?

Het aanbod van autoverkeer komende vanuit de richting Eindhoven is dan even heel groot. Te groot. Wat steevast leidt tot de vorming van een lange file auto’s op de Heerbaan. Nu is dat misschien nog wel acceptabel binnen marges. Maar steeds vaker horen wij van toenemende irritaties en zelfs agressief gedrag tussen de wachtende automobilisten. Dit kan uiteindelijk gaan leiden tot ongewenste escalaties en dat lijkt GBV niet de bedoeling.

Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de Heerbaan vanaf de rotonde Heerbaan/Heemweg in eerste instantie bestaat uit 2 weghelften. Pas op het einde vlak voor de rotonde Heerbaan/Dom/Sterrenlaan versmalt dit tot één weghelft en moet het autoverkeer in elkaar schuiven. Dit wordt ook door gele en blauwe borden ter plaatse aangegeven. Het is namelijk juist de bedoeling dat automobilisten bij drukte de beide weghelften gebruiken. Om te voorkomen dat de wachtende file te lang wordt en de daarvoor liggende rotonde Heerbaan/Heemweg gaat blokkeren.  

Maar hier gaat het helaas vaak fout. De wachtende automobilisten op de rechter weghelft zien de automobilisten, die gebruik willen maken van de linker, als notoire voordringers en accepteren dit gewoonweg niet. Zij maken dat op allerlei mogelijke manieren in gebaar en gedrag duidelijk. Vaak onwenselijke, zoals in het midden van de weg gaan rijden zodat er niemand kan passeren. Terwijl deze ‘voordringers’ enkel doen wat de bedoeling is conform de aanwezige verkeersborden: de beschikbare ruimte optimaal benutten om op een andere plek de doorstroming niet te bemoeilijken. Ter informatie: in de Randstad en in Duitsland gebeurt bij wegversmallingen niets anders en dat is daar voor niemand een probleem.

Hoe los je dit nu op? Blijkbaar hebben de eerder genomen maatregelen om het genoemde gedrag te veranderen (extra gele en blauwe borden met toelichting werden geplaatst) niet het gewenste effect opgeleverd. Er moet dus nagedacht worden over aanvullende acties, om ervoor te zorgen dat het hier vandaag of morgen niet uit de hand gaat lopen of tot verkeersgevaarlijk gedrag gaat leiden.

Zaken waar GBV op dit moment aan denkt:

  1. Een tijdje via verkeersregelaars het verkeer zodanig in goede banen leiden, dat de weggebruikers gaan begrijpen welk gedrag wenselijk is. Het zijn immers vaak dezelfde weggebruikers die hier in de spits dagelijks rijden.
  2. Kijk of je iets kunt met de 2 weghelften: is het fysiek mogelijk om van de rechter een rechtsaf-strook te maken voor naar de Dom te gaan en de linker voor de andere richtingen rechtdoor en linksaf?
  3. Moet de complete rotonde toch op de schop en biedt dat mogelijkheden voor het realiseren van een totaal andere inrichting? En zo ja welke dan? Bijvoorbeeld een turbo rotonde waarbij het verkeer sneller over meerdere banen afgewikkeld wordt.

GBV legt het College in het kader van art 42 de volgende vragen voor:

  1. Is het College bekend met de gesignaleerde problematiek op de Heerbaan tussen automobilisten?
  2. Zo ja, wat wordt er overwogen hieraan te gaan doen op zowel de korte als langere termijn?

Youri van Oorschot
Raadslid GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.