De mobiliteitsvisie: realistisch of toch meer idealistisch?

Leestijd 5 - 10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 14-12-2023

Eerder heeft GBV al een positief kritisch geluid laten horen over de mobiliteitsvisie. Wanneer een nieuwe visie ontwikkeld wordt, is het goed dat hierin (grote) ambities opgenomen worden. Zeker als de looptijd lang is. Alleen in de ogen van GBV moeten ambities wel enigszins realistisch blijven.

De mobiliteitsvisie staat vol grote ambities. Hoe Veldhoven zich in de toekomst voort beweegt moet drastisch anders gaan worden dan hoe het nu gaat. Lopen komt voorop te staan en uiteindelijk mag de Veldhovenaar in het uiterste geval de auto nemen. Mooie ambities, maar hoe realistisch, zo vraagt GBV zich af?

Onze wegenstructuur in Veldhoven ligt redelijk vast. Wandel en fietspaden zijn veelal in toereikende mate aanwezig. Veldhovenaren kunnen dus op een goede, veilige manier deze opties overwegen.

Na lopen en fietsen staat het openbaar vervoer in de rij. Het openbaar vervoer in Veldhoven is redelijk op orde. Hoewel dit uiteraard altijd beter kan! Daarnaast gaan er investeringen plaatsvinden die het openbaar vervoer nog beter zullen maken. Een voorbeeld van zo’n investering is de HOV-4 lijn. GBV is ook blij dat er geïnvesteerd wordt in deze voorzieningen.

Het openbaar vervoer zetten we nu als een belangrijk voorziening in de Mobiliteitsvisie. Maar – en dat baart ons enige zorgen – hoeveel heeft Veldhoven over het openbaar vervoer te zeggen? Bij woorden van portefeuillehouder Rooijakkers is meermaals aangegeven, dat de invloed op het openbaar vervoer zeer beperkt is. Hierin zit voor GBV dan ook wel een zorg, want hoe kan een vervoersmiddel, waar wij als gemeente zo weinig over te zeggen hebben, een van onze belangrijkste vervangers worden voor de auto?

Ook het concept deelauto wordt in de mobiliteitsvisie nadrukkelijk benoemd. De gedachte is dat hiermee het autobezit kan worden teruggedrongen. Bijkomend voordeel, hierdoor zijn dan minder parkeerplaatsen nodig bij nieuwbouw. Echter, hoe zeker is het dat de deelauto echt een succes wordt? Dit blijkt pas echt, nadat de keuze voor minder parkeerplaatsen al gemaakt is. Dit vervoermiddel lijkt GBV iets voor in een echt grote stad, maar niet voor de Veldhovense schaal.

Dan nog een praktische overweging. Op een mooie zomerdag zal inderdaad de keuze gemaakt worden om de auto te laten staan en te voet of met de fiets te gaan. Echter is dat mooie zomer weer meestal van relatief korte duur in Veldhoven. Hiermee zal de keuze voor de auto toch weer sneller gemaakt worden.

En dan nog dit: een ouder die zorg draagt voor het vervoer van kinderen kan vaak niet anders uit praktische overwegingen. Eerst naar UNA om kind 1 af te zetten en vervolgens door naar muziekles van de jongste, en daarna weer ophalen. Fietsend en lopend is dat gewoon niet haalbaar vanuit diverse wijken zoals bijvoorbeeld Zilverackers.

Hetzelfde geldt voor de weekboodschappen. Mooi initiatief als dit te voet of met de fiets gedaan moet worden, alleen heel realistisch is het niet. Dat doen de meeste mensen met de auto.

Ook al zouden onze inwoners wel iets vaker kiezen voor de voorkeursopties, dan nog blijven zij auto’s bezitten voor de dagen of de activiteiten, dat die niet uitkomen.

Conclusie: GBV is niet op voorhand tegen een visie met hoge ambities. Alleen het realiteitsgehalte van de mobiliteitsvisie is naar ons idee toch wel wat aan de lage kant. Zeker op de termijn die wordt genoemd (dat moet over een jaar of 15 zijn gerealiseerd!). We hebben er in de raad mee ingestemd, maar wel hebben we onze kritische noten nadrukkelijk meegegeven aan de verantwoordelijk wethouder. Die kunnen dan meegenomen worden bij de uitwerking van de mobiliteitsvisie. Want dan zal pas echt blijken wat er terecht kan komen van alle voorgenomen intenties. Onze punten blijven voor GBV staan, wij zijn vooral benieuwd naar de oplossingen die geboden gaan worden op de door ons gestelde bezwaren.

Youri van Oorschot
Partijleider en raadslid GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.