Kruispunt Nieuwstraat-Kromstraat voorlopig niet aangepast

Leestijd 5 - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 07-05-2023

Al in haar verkiezingsprogramma van 2010 vroeg GBV aandacht voor de inrichting van het huidige kruispunt Nieuwstraat-Kromstraat. Omdat daar, mede na de komst van het Sondervick College en bijbehorende sportaccommodaties aan de Knegselseweg in 2007, toch sprake leek te zijn van een tamelijke drukke en onoverzichtelijke situatie. Die vroeger of later onherroepelijk tot ongewenste effecten (lees: verkeersongevallen) moest gaan leiden.

Er werd echter enkele jaren geleden met instemming van GBV afgesproken om even af te wachten hoe de situatie zou worden, nadat de totale verkeerskundige situatie aan de westkant van Veldhoven zou zijn gerealiseerd, met name de doortrekking van de Zilverbaan met de N69. Dat is nu alweer enige tijd het geval en het laatste verkeersonderzoek laat onder meer de volgende resultaten zien:

  • Het autoverkeer op de kruising is inmiddels met ruim 20 % afgenomen
  • Tussen 2018 en 2022 is er sprake geweest van slechts een geregistreerd eenzijdig verkeersongeval met een personenauto (zonder letsel)
  • 85 % van het autoverkeer rijdt met een snelheid lager dan 40 km/u naar het kruispunt toe

Naar aanleiding van deze resultaten omtrent de feitelijke situatie op dit kruispunt heeft het college onlangs besloten voorlopig fysiek niets te veranderen aan het kruispunt. Sommige verkeersdeelnemers, met name fietsers, ervaren het kruispunt weliswaar als lastig en onoverzichtelijk, maar de feiten tonen aan dat, dat het aanpassen van deze plek – zeker op dit moment – niet nodig lijkt te zijn.

Zoals gezegd, is dit al heel lang een politiek item vanuit GBV. De GBV-fractie heeft kennis genomen van de informatienota, die hierover onlangs naar de raad is gestuurd. Daarin wordt toegelicht waarom men dit besluit nu heeft genomen op grond van bovengenoemde bevindingen. Met de toevoeging dat men de situatie de komende jaren blijft monitoren, kan GBV leven met de eindconclusie. We moeten immers zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. Aanpassing van het kruispunt zou minimaal € 200.000,- kosten. Als dat niet meer noodzakelijk blijkt te zijn, des te beter. We blijven de situatie uiteraard goed mee in de gaten houden. En indien nodig komen we hier zeker op terug!

Hans van de Looij
Raadslid GBV

Foto: © Jurriaan Balke/ DCI Media