ASML: houdt a.u.b. wel de nuance in het oog!

Leestijd 5 - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 26-01-2024

Opeens lijkt het een discussiepunt te zijn geworden: In hoeverre kan het bedrijf ASML doorgroeien in Veldhoven? In de media verschenen hieromtrent artikelen, waarin het geluid begint door te klinken, dat de groei van ASML nu maar eens zou moeten stoppen in onze gemeente. En dat de gemeente niet tegen alle uitbreidingsplannen van dit bedrijf zomaar klakkeloos ‘ja’ moet blijven zeggen. Is dat zo?

Allereerst dit: toen ASML zich in Veldhoven vestigde ruim 40 jaar geleden, kon niemand bevroeden dat dit bedrijf zó groot en belangrijk zou gaan worden als het nu is. Nog niet eens zo heel lang geleden stond het voortbestaan ervan zelfs op het spel. Maar dat laatste is inmiddels vergeten en het belang van ASML overstijgt niet alleen de gemeentegrenzen maar ook die van ons land. De gigantische fysieke uitbreidingen, de personele groei en de almaar stijgende jaaromzetten spreken wat dat betreft boekdelen.

ASML is in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een van de belangrijkste – zo niet dé belangrijkste – economische pion van Nederland en verder. De technologische motor ook van onze Brainport regio. Wat in eerste instantie ook door iedereen werd toegejuicht na het debacle van Philips en DAF in de jaren ’90. De groei van ASML bracht de regio enorm veel economische voorspoed, waar we met z’n allen graag van profiteerden.

Natuurlijk heeft deze ontwikkeling in de laatste jaren ook laten zien dat er minpunten aan kleven. Het in voldoende mate beschikbaar blijven van betaalbare woningen kwam onder druk door de grote toename van de personele capaciteit van het bedrijf. Veel expats kwamen naar hier en moesten wel ergens wonen. Ook de verkeersafwikkeling in en rond Veldhoven werd op bepaalde plekken tijdens de spitsuren problematisch. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat deze ontwikkelingen al eerder waren ingezet door te weinig bouwen van woningen tussen 2008 en 2013 en het niet realiseren van de Ruit om Eindhoven. Maar betekent dit nu dat we de verdere groei van ASML moeten gaan verhinderen? Natuurlijk niet, wat mij betreft!

Uiteraard moeten we als Veldhoven in gesprek blijven met ASML over alle mogelijkheden maar ook onmogelijkheden op dit vlak. En zeker dienen daarbij ook andere belangen dan die alleen maar van het bedrijf meegewogen te worden bij besluitvorming in de toekomst. Maar daartoe is het bedrijf ook al diverse keren bereid gebleken. Dit alles dient immers zo goed mogelijk met elkaar in balans te blijven, zowel voor ASML als de gemeente Veldhoven en haar inwoners van belang.

En nee, niet alles zal daarbij kunnen. Dat moeten beide partijen heel goed beseffen. Waartoe naar mijn idee ook zeker de bereidheid bestaat. Maar het is in het grootste belang van Veldhoven, Nederland en de Westerse wereld, dat ASML zich op een verantwoorde manier kan blijven ontwikkelen. Binnen de realistische fysieke mogelijkheden, die er in Veldhoven nog zijn. Want realiseer je wel, wat het voor onze economische welvaart zou betekenen, indien ASML daadwerkelijk Veldhoven zou verlaten? Ik denk, dat er dan vele huishoudens en daarmee allerlei bedrijven materieel gezien aardig in de problemen gaan komen. Daar zit ik in elk geval niet op te wachten.

Als bepaalde politici, die op lokaal niveau actief zijn alleen maar menen te moeten roepen, dat we tot nu toe alleen maar ASML in alles hun zin geven in Veldhoven, zou ik willen zeggen: laat dit soort goedkope stemmingmakerij a.u.b. achterwege! Daar bereik je helemaal niks mee. Het is ook niet waar. Zo is bij het bestemmingsplan De Run 7000 vanuit de raad meerdere malen met omwonenden gesproken, is de bouwhoogte vrijwel geheel verlaagd van 30 naar 20 meter en zijn er nog diverse toezeggingen gedaan door ASML. Er was geen sprake van ‘tekenen bij het kruisje’. Besef liever, dat het enige wat verstandig is te doen om in gesprek te blijven met het bedrijf om eventuele negatieve gevolgen van verdere groei voor alle inwoners van Veldhoven zoveel mogelijk te dempen. Dat is de opdracht voor de komende jaren waarop de focus moet liggen. Onder meer bij de komende Visie op Veldhoven.

Vergeet een ding daarbij niet: onze grote buurgemeente zou niets liever zien dan dat ASML een Eindhovens bedrijf zou worden. Dat bleek al diverse keren. Als de Veldhovense politiek de samenwerking met ASML gaat bemoeilijken, dan wordt het naar mijn idee niet het bedrijf dat uit onze gemeente verdwijnt, maar andersom: dan zouden er wel eens krachten kunnen ontstaan die er de voorkeur aan geven om Veldhoven bestuurlijk te laten verdwijnen. En geloof me: dan zijn we veel verder van huis!

Hans van de Looij
Gemeenteraadslid Veldhoven

Namens GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.