ASML, Masterplan, Detailhandel en Bieb: veel te doen!

Leestijd 5 - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 07-03-2024

Er is veel aan de orde op dit moment in de politieke arena van Veldhoven. In de laatste oordeelsvormende vergadering van februari kwamen diverse visies aan de orde. Terwijl daarnaast opeens het nodige te doen was over het Veldhovense bedrijf ASML. Waarmee zich zelfs het kabinet ging bemoeien via operatie Beethoven.

Om met dat laatste even te beginnen, het ED meldde eerder dat de politiek hierover er het zwijgen toe deed. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Al in januari liet GBV uitgebreid weten, hoe vanuit die partij wordt aangekeken tegen dit item. Dit verhaal werd niet alleen via de eigen website gedeeld, maar gelukkig ook publiekelijk kenbaar gemaakt via het VW. Kort samengevat komt het hierop neer: GBV is blij met ASML en ziet het grote belang dat dit bedrijf heeft voor de welvaart van Nederland, de regio maar – niet in de laatste plaats! – voor Veldhoven! Natuurlijk zitten er enkele schaduwkanten aan de huidige ontwikkelingen (denk aan de beschikbaarheid van woningen en de bereikbaarheid), maar die moeten we gewoon gaan oplossen, samen met het Rijk, de regio en het bedrijf zelf. De balans hierin moeten we met elkaar vinden en bewaken. GBV heeft er alle vertrouwen in, dat ons dit gaat lukken! Waar een wil is…..

En vergeet een ding niet: onze buurgemeente zou niets liever zien dan dat ASML een Eindhovens bedrijf wordt. Als de Veldhovense politiek de samenwerking met ASML gaat bemoeilijken, dan wordt het niet het bedrijf dat uit onze gemeente verdwijnt, maar eerder andersom: dan zouden er mogelijk krachten kunnen ontstaan die er de voorkeur aan geven om Veldhoven bestuurlijk te laten verdwijnen. Laten we dat s.v.p. niet uit het oog verliezen.

Ten aanzien van de andere items, dit betreft grote zaken die bij realisatie ingrijpende gevolgen voor onze Veldhovense samenleving zullen gaan hebben op de middellange en langere termijn.

Het gaat daarbij om zaken als:

 • Een kleine 1000 woningen erbij in het City Centrum
 • Een derde supermarkt erbij in het City Centrum
 • De City Passage slopen, maar toch dezelfde totale winkeloppervlakte in het centrum behouden
 • Meer horeca en terrassen in het centrum, met name in de omgeving van het Meiveld
 • Minder parkeergelegenheid in het City Centrum aanbieden
 • Aanpassingen voor de huisvesting van de bibliotheek; mogelijk in een culturele hotspot met theater De Schalm
 • De detailhandel en horeca vooral focussen in het City Centrum, de Kromstraat en Zeelst
 • Meer groen overal
 • Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts

In de berichtgeving hierover werd de indruk gewekt dat het in de raad vooral over het parkeren ging in het City Centrum, maar daarmee wordt alle inbreng van de GBV-fractie toch echt tekort gedaan. Die stelde op de eerste plaats bij alle 3 de visiedocumenten deze te beschouwen als goede vertrekpunten voor toekomstige ontwikkelingen in Veldhoven. Maar daarbij werd door GBV wel aandacht gevraagd voor het volgende:

 1. Visies hebben is een, maar oog houden voor haalbaarheid van plannen en realiteitszin daaromtrent is minstens zo belangrijk. Zo niet belangrijker! Want als de verwachtingen over de uitvoeringsplannen bij veel betrokkenen en inwoners te hoog gespannen zijn, volgt onherroepelijk teleurstelling over het eindresultaat. Een voorbeeld: als je 800 woningen wilt toevoegen aan het Centrum, besef dan ook dat dit zo’n 15 Repel-flats zijn. Terwijl de oppervlakte van het totale gebied iets van 0,5 km2 is. Heb je dan nog dorps wonen? Natuurlijk niet!  Dat is een utopie!
 2. De betaalbaarheid van alle plannen kent zijn grenzen. Zeker is het mooi om over de realisatie van een Culturele Hotspot in het centrum te dromen. Maar iedereen moet wel beseffen, dat hiermee mogelijk vele miljoenen aan investeringen gemoeid zullen zijn. Alle grote plannen kosten immers ook grote sommen geld. Niets zo frustrerend dan mooie plannen uiteindelijk te zien afketsen vanwege geldgebrek. Ook op dit punt moet er wat GBV betreft snel duidelijkheid komen, zodat de verwachtingen over de haalbaarheid van alle voorstellen eveneens in financiële zin realistisch zullen zijn.

Dit zijn voor GBV de belangrijkste punten bij de genoemde visies. En dat er ook aandacht komt voor de parkeersituatie in het centrum, is daarvan zeker een niet onbelangrijk onderdeel. Want maak je niets wijs, de komende jaren zullen er meer auto’s komen in Veldhoven, niet minder. Dus jezelf rijk rekenen met de benodigde parkeercapaciteit in het centrumgebied lijkt GBV niet verstandig. Ook hierbij geldt, dat realiteitszin geboden is. Zelfs al hebben we daarover een mobiliteitsvisie opgesteld, die wat anders beoogt op dat vlak. De praktijk zal weerbarstiger blijken. Zeker als we nog een derde supermarkt gaan toevoegen in het City Centrum. Daar gaan mensen toch echt boodschappen doen met de auto! Niet met het OV!    

Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.