Begrip over zorgen buurt Zeelst over Islamplanning

Leestijd - 5 minuten
GBVeldhoven - 19-06-2022

De GBV-fractie heeft kennis genomen van het voornemen van de Stichting Islamplanning uit Eindhoven om zich te vestigen in een pand achter een horecabedrijf in het hartje van Zeelst.

Veel Zeelsternaren maken zich daar ernstig zorgen over. Niet, omdat men de vrijheid van religie of meningsuiting zoals die in Nederland bestaat ter discussie wil stellen. Maar omdat het er alle schijn van heeft, dat het hier een islamitische stroming betreft, die bij velen de wenkbrauwen doet fronsen. In die zin, dat er sprake lijkt te zijn van tamelijk verregaande fundamentalistische opvattingen over onze westerse cultuur en manier van samenleven.

Natuurlijk, we moeten de rechten en vrijheden van eenieder in Nederland binnen redelijke grenzen respecteren. GBV is en blijft daarvan dan ook een voorstander. Maar tegelijkertijd moeten we ons soms ook durven afvragen in hoeverre het redelijkerwijs verantwoord is om bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving doorgang te laten vinden. Meer concreet: in hoeverre passen de activiteiten van genoemde Stichting qua karakter in de fysieke omgeving van de kom van Zeelst, waar met name ook de uitgaanshoreca de boventoon voert? Iets, waar een van onze raadsleden in de afgelopen raadsvergadering ook al aandacht voor vroeg. Dit lijkt ons een terechte vraag, los van het feit of het juridisch en bestemmingsplan-technisch allemaal wel past.

GBV snapt daarom de zorgen die veel bewoners hieromtrent hebben heel goed. Wij zijn dan ook blij, dat het gemeentebestuur van Veldhoven deze zorgen deelt en serieus neemt. Er wordt nadrukkelijk het gesprek aangegaan met de Stichting Islamplanning. Wat daarvan de uitkomsten zijn, zullen we even moeten afwachten. GBV blijft de verdere ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet volgen.

Fractie GBV