Doen wat je belooft! De bewaakte fietsenstalling komt eraan!

Leestijd 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 28-03-2024

In de politiek is vandaag de dag een ding altijd een heikel punt. Namelijk, dat er tijdens verkiezingscampagnes van alles wordt beloofd aan de kiezers. Wat vervolgens weer net zo gemakkelijk vergeten is nadat de stemmen zijn geteld. Het gevolg laat zich eenvoudig raden: het vertrouwen in de politiek en de politici neemt bij veel kiezers steeds verder af. Eerlijk gezegd nog wel begrijpelijk ook!

Ter verdediging hiervan wordt door diezelfde politici dan meestal aangevoerd dat partijen nu eenmaal nooit de absolute meerderheid hebben en daarom compromissen moeten sluiten. Waardoor bepaalde plannen die ze hadden sneuvelen op de onderhandelingstafel. En dat is helaas ook een harde waarheid.

Wat echter de politiek wèl aangerekend kan worden, is dat partijen bepaalde dingen beloven, die het goed doen om stemmen te trekken, maar die op voorhand onuitvoerbaar zullen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze in strijd zijn met de wet of dat alle andere partijen waarmee samengewerkt moet worden iets per se niet willen. Het mooiste voorbeeld daarvan zien we op dit moment plaatsvinden in Den Haag bij de PVV. Hun koelkast kan niet groot genoeg zijn.

Wat andere partijen doen, moeten ze zelf weten. GBV hanteerde in elk geval in het verleden bij het doen van verkiezingsbeloftes altijd het volgende uitgangspunt:
Is een belofte qua uitvoering feitelijk mogelijk? Als iets niet mag of kan wordt het niet beloofd. Want dat is kiezersbedrog in onze ogen.

Of iets dan toch zou kunnen lukken, hing altijd nog verder af van:

  1. Kom je in het college en in de coalitie?
  2. Zo ja, welke zaken worden dan in de onderhandelingen wel en niet gehonoreerd?
  3. Zo nee, in hoeverre gunt (een deel van) de coalitie de oppositie dan een succes?

In het laatste geval is het realiseren van verkiezingsbeloften altijd lastiger. Maar des te fijner als dit dan soms toch lukt. Zoals nu. GBV heeft zich bij de verkiezingen uitgesproken een voorstander te zijn van het realiseren van een bewaakte fietsenstalling in het CityCentrum. Hiervoor diende GBV dan ook mede met andere partijen een motie in bij de Algemene Beschouwingen van november 2023. Met de oproep aan het college om dit gerealiseerd te hebben uiterlijk eind maart 2024. En jawel, dit staat nu te gebeuren.

Op 2 april a.s. wordt namelijk de fysiek bewaakte fietsenstalling in het CityCentrum open gesteld voor het fietsende publiek. GBV is hier blij mee. Vooral eigenaren van e-bikes zullen waarschijnlijk toch eerder genegen zijn het CityCentrum te gaan bezoeken, nu de kans op diefstal van hun kostbare stalen rossen aanzienlijk kleiner kan worden. Voor GBV is dat een flinke verbetering van de service aan de mensen die bereid zijn de auto te laten staan. Dat valt uiteraard alleen maar toe te juichen. En, ook niet onbelangrijk, door GBV is opnieuw actief meegewerkt aan het realiseren van een verkiezingsbelofte. Want je moet nu eenmaal proberen je beloftes aan de kiezers te realiseren en doen wat je belooft. Waarvan akte!

Hans van de Looij
Raadslid GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.