GBV vraagt aandacht voor bebording bij gemeentegrens met Eindhoven

Leestijd 5 - 10 minuten
GBVeldhoven - 31-03-2023

Zoals u ongetwijfeld weet, is GBV altijd een grote tegenstander geweest van gedwongen gemeentelijke herindeling in onze regio en vóór een goede samenwerking met andere gemeenten, met name met onze directe buren. Dat hebben we sowieso als geheel Veldhoven in de afgelopen decennia ook wel aangetoond naar ons idee. We hebben met elkaar met name de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) altijd stevig omarmd.

In het begin van deze eeuw werd dan ook terecht het pad van opgelegde annexatie verlaten en de weg van samenwerking gezocht, gevonden en gevolgd. Maar zo heel af en toe bleef toch het beruchte H-woord – voor onze nieuwe inwoners: de H van Herindeling! – oppoppen. En dan moesten we toch weer even alert zijn.

Zo ook nu weer. Zoals iedereen weet, is een groot Veldhovens bedrijf meer dan booming. Het eerste optreden van de nieuwe Eindhovense burgemeester in de media deed ons toch even de wenkbrauwen fronsen. Wat zei hij opeens? Het Eindhovense bedrijf ASML? Eindhovens? Wellicht slechts een verspreking, maar toch!

Nu wordt er op dit moment hard gewerkt aan de Kempenbaan, mede vanwege die enorme groei, die ASML doormaakt. Meer groei betekent immers meer mobiliteit, met name via de N2 richting De Run. Zo werd er voor de nieuwbouw van het bedrijf op de Run 1000 aan het einde van de afrit aan de Kempenbaan een extra aftakking gerealiseerd.

En wat zien we opeens aan het einde van die afslag, die op de N2 wordt aangeduid als ‘Veldhoven-Zuid’? Een tweetal verkeersborden, die aangeven dat men hier de bebouwde kom van Eindhoven inrijdt. Dat is toch bijzonder, vooral omdat aan de andere kant van het viaduct net voor de daar aanwezige benzinepomp ook een bord staat, dat dáár de bebouwde kom van Eindhoven begint. Moeten wij weer de wenkbrauwen fronsen en alert zijn? Wij mogen toch hopen van niet!

Wij hebben dan ook aan het college per brief gevraagd om hierover eens navraag te doen bij onze buren. Wellicht is hier gewoon sprake van een overijverige vergissing. We weten, dat de afrit zelf inderdaad op Eindhovens grondgebied ligt. Maar dat is dan ook alles. En om daar dan opeens de bebouwde kom te laten beginnen, net voor de aftakking naar het nieuwe gebouw van ASML, komt bij ons gevoelsmatig toch echt wat vreemd over. Dit gevoel speelt bij meer Veldhovenaren, zo hebben wij vernomen.
Bovendien, als je dit dan toch compleet goed wilt doen, zet dan meteen om de bocht na het rechtsaf de Kempenbaan opdraaien het bord: ‘Eindhoven, einde bebouwde kom’. En direct daarachter: ‘Veldhoven, bebouwde kom’. Want dan klopt het hele verhaal. Nu komt het over dat Eindhoven mogelijk wil suggereren dat ASML in Eindhoven ligt. Maar dit is toch echt niet het geval.

GBV-fractie