GBV succesvol in raadsvergadering

Leestijd 10 - 15 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 25-10-2023

In de vergadering van 24 oktober heeft GBV weer succesvol kunnen opereren. Zo werden er een motie (over subsidiëring van toekomstige gemeentelijke monumenten) en een amendement (over een uitbreiding van de mogelijkheden om een klacht in te kunnen dienen bij de toekomstige lokale ombudsman) ingediend. En unaniem aangenomen! Met dank uiteraard aan alle andere raadsfracties, die tot steun besloten.

Hans van de Looij is blij dat er binnen afzienbare tijd eindelijk in Veldhoven gemeentelijke monumenten aangewezen gaan worden. Dit voornemen van de huidige coalitie werd 20 jaar geleden al door GBV omarmd. Alleen was daar in het verleden nooit voldoende politiek draagvlak voor. Nu dus wel, dit tot grote tevredenheid van GBV.

In de raadsvergadering stond de toekomstige Erfgoedverordening op de agenda. Daar was niemand op tegen. Maar wat in het totale verhaal volgens GBV nog ontbrak: op welke manier gaat Veldhoven pandeigenaren van toekomstige gemeentelijke monumenten in financiële zin tegemoet komen? Want vergis je niet, de aanwijzing tot gemeentelijk monument brengt ook verplichtingen met zich mee voor de eigenaren. Denk aan hogere onderhouds- en vervangingskosten. Voor Rijksmonumenten bestaan diverse regelingen en het lijkt GBV dan ook niet meer dan redelijk dat er ook zoiets in het leven wordt geroepen voor gemeentelijke monumenten. En dat wordt door de Erfgoedverordening niet voorzien.

GBV diende daarom een motie in waarin het College werd gevraagd om bij het vaststellen van de beleidsregels hiervoor dit mee te nemen en met een faire compensatieregeling te komen. Zodat de pandeigenaren niet alleen de lasten zouden krijgen van dit alles. En na vaststelling daarvan de Raad hierover te informeren. De Raad ondersteunde deze motie unaniem. Uiteraard zijn we benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst. Maar GBV heeft er voldoende vertrouwen in dat dit goed ingevuld gaat worden.

Jurre van der Velden was daarna aan de beurt met het onderwerp ‘de lokale ombudsman’. Eerder had de Raad al besloten dat we in de toekomst niet langer gebruik zouden maken van de Nationale Ombudsman bij klachten van burgers over de overheid. Maar dat we een eigen, lokale ombudsman zouden gaan aanstellen. GBV was hiervan geen voorstander, maar de huidige coalitie maakte duidelijk dat hierover een afspraak was gemaakt en dat dit sowieso werd doorgezet.

Bij de behandeling van de Verordening gemeentelijke ombudsman in de Raad werd een tamelijk summier stuk voorgelegd. Dit kon ook, omdat veel al in nationale wetgeving hieromtrent is vastgelegd.

Hoewel GBV niet voor een lokale ombudsman was, werd toch gepoogd mee te denken om dan in elk geval de mogelijkheden voor hem/haar zo optimaal mogelijk te maken teneinde zijn/haar werk zo goed voor onze inwoners te kunnen doen. Want dat moet natuurlijk wel het geval zijn.

Jurre betoogde daarom dat het goed zou zijn om aan de voorliggende verordening 2 dingen toe te voegen:

  1. Sta mensen toe om ook mondeling klachten te kunnen indienen. Weliswaar spreekt de regelgeving over het ‘schriftelijk indienen van klachten’. Maar gezien het feit dat er toch een flink aantal mensen worstelt met taalvaardigheid is dit te rechtvaardigen. Zodat iedereen gelijke mogelijkheden heeft in dit verband. Er zijn meer gemeenten die dit doen, zoals bijv. Rotterdam.
  2. Indien mensen moeite hebben om een klacht op een juiste manier op papier te zetten, dan kan de ombudsman hen daarbij behulpzaam zijn.

Nogmaals, beide voorstellen zijn vooral bedoeld om de toegankelijkheid van het publiek tot de lokale ombudsman zo optimaal mogelijk te maken. GBV diende daarom een amendement in om dit aan de Verordening toe te voegen. De Raad stemde ook hier unaniem voor.

GBV kijkt met genoegen terug op de raadsvergadering van 24 oktober.

Jurre van der Velden, Fractievoorzitter GBV
Hans van de Looij, Vice-fractievoorzitter GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.