HvV (Hart voor Veldhoven) tevreden over behaalde resultaten! Terecht?

Leestijd 10 - 15 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 17-05-2023

Niet alles kan meteen, wat de coalitie wil bereiken volgens het coalitieakkoord ‘De Veldhovense Opgaven’, maar een HvV- woordvoerder toonde zich tijdens een oordeelsvormende raad medio mei al wel tevreden met de bereikte resultaten tot nu toe. Voor een goed begrip, de huidige coalitie zit nu ongeveer 1 jaar in het zadel in Veldhoven.

De woordvoerder benoemde de volgende concrete resultaten:

  • De ontwikkeling van toegankelijke en passende dienstverlening is gestart
  • De bewaakte fietsenstalling komt binnenkort
  • Het uitbreiden en in stand houden van biodiversiteit wordt meer zichtbaar in parken
  • De financiële zelfredzaamheid is vergroot, o.a. door het verruimen van het minimabeleid en het uitbreiden van de ondersteuning van de Voedselbank
  • Het stimuleren van een gezondere levensstijl via de nota gezondheidsbeleid
  • De energietransitie komt op gang
  • De woonvisie is er, wat onder meer mogelijkheden geeft om sneller te gaan bouwen

Als je zo deze opsomming beluistert, zou je als toehoorder voorwaar dit kunnen gaan beschouwen als indrukwekkende resultaten. Maar is dat wel zo? Is dit inderdaad iets, waarop deze coalitie met gepaste trots kan terugkijken? We zullen er eens nader op inzoomen.

De ontwikkeling van toegankelijke en passende dienstverlening is gestart: dat is volgens GBV altijd een punt van aandacht binnen de gemeentelijke organisatie. 20 jaar geleden was het credo al dat ‘Elke dag klantendag’ was. Dat is niet iets van deze tijd, maar een voortdurende zoektocht.

De bewaakte fietsenstalling komt er binnenkort: dit stond al benoemd in het coalitieakkoord van mei vorig jaar en is bij de begrotingsbehandeling van november j.l. definitief afgesproken. We zijn nu een half jaar verder en de stalling ‘komt binnenkort’. Dat kun je toch niet echt als zeer voortvarend bestempelen? Lijkt toch een kwestie van bestellen en plaatsen naar ons idee!

Meer biodiversiteit bewerkstellingen: bij de begrotingsbehandeling van november 2021 is door het vorige college toegezegd om 4,5 hectare in te gaan richten c.q. om te vormen in dit verband. Wat nu zichtbaar wordt, vloeit niet voort uit het huidige coalitieakkoord maar is het gevolg van een oudere belofte.

De financiële zelfredzaamheid is vergroot door o.a. meer steun aan de Voedselbank: Met alle respect, maar het feit dat mensen zich moeten vervoegen bij een instelling als de Voedselbank, maakt juist duidelijk dat ze niet voldoende zelfredzaam zijn. Want dan hoefden ze niet naar de Voedselbank te gaan! En het minimabeleid is zover ons bekend incidenteel verruimd door de raad, niet structureel.

De nota gezondheidsbeleid: Ook die is in de vorige raadsperiode al aangekondigd opgesteld te zullen worden in 2022, onder meer gebaseerd op data van de Gezondheidsmonitor 2020-2021 van de GGD, en dit heeft derhalve niets van doen met het nieuwe coalitieakkoord van deze periode.

De energietransitie komt op gang: ja, die is al vanaf het begin van de vorige raadsperiode stevig ingezet, ook dit is geen gevolg van het coalitieakkoord van dit moment maar een doorlopend proces.

De Woonvisie is er en die geeft meer mogelijkheden om sneller te bouwen: De start van de Woonvisie vond plaats in de vorige raadsperiode (toegegeven met enige vertraging vanwege capaciteitsproblemen) en dat die er nu is, is een logisch resultaat van – eveneens – een lopende proces. Dit staat helemaal los van het coalitieakkoord. En of hiermee sneller gebouwd kan gaan worden, is nog maar zeer de vraag. De Woon(zorg)visie geeft kaders en uitgangspunten ten aanzien van woningbouw, maar is natuurlijk geen concreet uitvoeringsplan.

Kortom, al bij al valt de totale oogst na een jaar (een kwart van de totale bestuursperiode!), dus nogal mee. Tenminste, als je de benoemde resultaten relateert aan hetgeen verwoord staat in het huidige coalitieakkoord. Dat is op zich ook niet zo vreemd, veel zaken overstijgen nu eenmaal de grenzen van een bestuursperiode, die maar 4 jaar beslaat. Dat begrijpt GBV ook wel! Maar ga dan geen mooi weer spelen met resultaten die niet de jouwe zijn, maar de uitkomst van eerder ingezette processen, die gewoon door lopen. Ook na verkiezingen.

Als HvV graag wil scoren op resultaten, kijk dan nog maar eens goed naar de eigen verkiezingsbeloften. Dat het principe van het niet (onnodig) stijgen van de OZB al direct werd losgelaten na de verkiezingen, is inmiddels wel bij iedereen genoegzaam bekend. Maar er is nog veel meer beloofd aan de kiezers. Denk bijv. maar eens aan wonen op vakantieparken toestaan, een maatschappelijke bestemming voor de lege kerkgebouwen, speciale wijk- en dorpsambtenaren en alle afval weer in een bak. Om maar eens wat te noemen.

Als je dit weet waar te maken, dan heb je alle recht van spreken. En zeker goede redenen om tevreden te zijn. Maar wat GBV betreft: eerder niet!

Hans van de Looij
Raadslid GBV