Het regionale duikteam kopje onder?

Leestijd - 5 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 15-10-2012
  •  Moet het laatste duikteam in de regio worden wegbezuinigd?
  • Is dit in verhouding tot de mogelijkheden om bij een calamiteit levens te redden?

Onlangs verkreeg de GBV-fractie informatie, dat het laatst overgebleven duikteam in de regio bij de brandweer Eindhoven wellicht opgeheven zou gaan worden. Dit om te komen tot verdere bezuinigingen. Toevallig werd deze informatie vandaag bevestigd door berichtgeving hieromtrent in het ED.

De GBV-fractie vraagt zich af of een dergelijke ingreep wel verstandig is. Immers, in noodsituaties, waarbij elke seconde telt, kan een snel inzetbaar duikteam van cruciaal belang zijn bij het redden van mensen en dieren. Toch de belangrijkste taak van de brandweer, lijkt ons. Bovendien is ook het bergen van overleden personen vanuit wateren een belangrijke taak van dit team. Een activiteit, die uit menselijk oogpunt van groot belang is voor de nabestaanden van deze mensen.

Wat ons bij dit alles verder bevreemdt is dat een dergelijk voornemen niet duidelijk is gecommuniceerd met de raad. Het besluit hierover zal blijkbaar gaan vallen in een burgemeestersoverleg van 25 oktober a.s.. Moeten de raden van de betrokken gemeenten over dergelijke besluiten niet geraadpleegd worden? Gaan de burgemeesters van de regio zelfstandig over dit soort financiële overwegingen met inhoudelijke consequenties?

De GBV-fractie heeft gevraagd om zo snel mogelijk te worden geïnformeerd over de totale stand van zaken in deze. Welke overwegingen spelen een rol bij genoemd voornemen, hoe groot is de daadwerkelijke bezuiniging die met het opheffen van het team wordt gerealiseerd en hoe is de procedure rondom dergelijke besluitvorming?

Want soms moet geld toch van ondergeschikt belang zijn.