Rechtsgang opgeheven duikteam helaas mislukt

Leestijd - 5 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 12-08-2015
  • Gang naar de rechter door duikteam geen positief resultaat
  • Opheffing regionale duikteam bij brandweer blijft van kracht
  • GBV betreurt deze regionale beslissing

Eind 2012 hoorde de Veldhovense GBV-fractie, dat het laatst overgebleven duikteam in de regio bij de brandweer Eindhoven opgeheven zou gaan worden. Vanwege bezuinigingen. Stoppen met het duikteam zou de Veiligheidsregio zo’n 140.000 euro per jaar besparen. Toch een relatief bescheiden bedrag ten opzichte van de mogelijke consequenties voor mensen, die te water raken en in moeilijkheden komen. Zonder hierbij een academische discussie te willen starten over wat een mensenleven waard is in termen van geld.

De GBV-fractie vroeg zich toen al af of een dergelijke bezuinigingsmaatregel wel verstandig was. Immers, in noodsituaties, waarbij elke seconde telt, kan een snel inzetbaar duikteam van cruciaal belang zijn bij het redden van mensen en dieren. Toch de belangrijkste taak van de brandweer, lijkt ons. Bovendien is ook het bergen van overleden personen vanuit wateren een belangrijke taak van dit team. Een activiteit, die uit menselijk oogpunt van groot belang is voor de nabestaanden van slachtoffers. Dat snapt eenieder.

Uiteindelijk ging de regio toch akkoord met de voorgenomen maatregel en werd besloten, zeer tegen de zin van GBV, om met het regionale duikteam te gaan stoppen.

Een aantal leden van het team besloot daarop het besluit aan te vechten en maakte de gang naar de rechter. De uitspraak van de bestuursrechter viel echter niet positief uit, zo bleek onlangs tot grote spijt van GBV. Wij blijven dan ook van mening dat de beslissing om te stoppen met het regionale duikteam een verkeerde was en voelen mee met de weerstand daartegen. Met name vanuit onze brandweervrijwilligers, die hun taak onder soms hele moeilijke omstandigheden zo optimaal mogelijk moeten vervullen. Wellicht komt er in de toekomst een gelegenheid deze regionale bestuurlijke misser alsnog te herstellen.