Hoezo alleen voet tussen de deur bij lokalen?

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 16-10-2017

Volgens het ED stellen de burgemeesters Jorritsma (VVD) en Depla (PvdA), dat lokale partijen moeten waken voor infiltratie door criminelen. Bijvoorbeeld bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Helemaal mee eens. Met een hele belangrijke, dik onderstreepte nuancering: dat moeten alle politieke partijen, die deelnemen aan verkiezingen doen, ook zij die een landelijke achtergrond hebben.

Want bij de meeste van die partijen wordt op gemeenteniveau gewoon plaatselijke politiek bedreven, soms geheel los van resp. strijdig met de landelijke lijn van de moederpartij. Daarvan zijn de voorbeelden te over, die ik hier niet ga noemen.

Natuurlijk is ondermijning een groot maatschappelijk probleem, dat overigens zeker niet alleen in Noord-Brabant en Zeeland voorkomt. En natuurlijk moeten we daar zeer alert op zijn en tegen optreden waar mogelijk. Maar nu wordt het probleem nadrukkelijk aan lokale politieke partijen gelinkt. Alsof die zomaar iedereen in tegenstelling tot landelijke partijen zonder enige vorm van controle op hun achtergronden en intenties op de kieslijst plaatsen. Dat lijkt mij in elk geval in onze gemeente Veldhoven zeker niet het geval. Zou het toeval zijn dat de 2 burgemeesters behoren tot 2 landelijke partijen? Je zou het bijna denken. In elk geval, voor de komende verkiezingen moeten alle kandidaten in Veldhoven een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) overleggen. Van alle deelnemende partijen. En dat lijkt mij een hele goede stap in de juiste richting in dit verband.

Een ding weet ik zeker: binnenkort stellen de leden van GBV onze kieslijst vast. Voor al deze kandidaten durf ik mijn handen in het vuur te steken, dat er geen enkele verdachte band bestaat met welke criminele activiteiten  dan ook. Daar ben ik voor 300 % zeker van. Daar kunnen onze kiezers van overtuigd zijn.