Kadernota 2025: een gemiste kans voor het college en de coalitie-partijen

Leestijd 5 - 10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 07-07-2024

Op dinsdagavond 2 juli vond de bespreking plaats van onder meer de Kadernota 2025 in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Dit document is belangrijk als startpunt van de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Veldhoven. Dit is het moment voor politieke partijen in de gemeenteraad om aan te geven wat ze belangrijk vinden om extra aandacht aan te schenken in die nieuwe begroting.

Op dit moment is hèt grote item binnen de lokale politiek van Veldhoven natuurlijk de enorme groei van het wereldbedrijf ASML (er wordt gesproken over de schaalsprong) en alles wat daarmee samenhangt aan zowel positieve als negatieve effecten voor onze gemeente. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het toenemende gebrek aan betaalbare woningen, verkeersperikelen, problemen voor de onderwijsvoorzieningen en zorgvoorzieningen. En nog veel meer als gevolg van.

Daarbij speelde nog iets. Het college daagt de raad elk jaar opnieuw weer uit om bij de Kadernota aan te geven waar bij de begroting de prioriteiten zouden moeten liggen. GBV besloot aan de oproep te voldoen en verzocht in een motie het college om te kijken naar de noodzakelijke capaciteit van onze sportvoorzieningen evenals de hoogte van het subsidieniveau van de (culturele) instellingen en (sport)verenigingen. Om die op een zodanig niveau te brengen, dat daarmee toekomstbestendig de toenemende vraag goed gefaciliteerd kan worden. Want door de schaalsprong komen er veel meer mensen in Veldhoven wonen, dus zal er een groter beroep worden gedaan op genoemde voorzieningen. Voorzieningen, die vrijwel volledig op het bordje van de gemeentelijke overheid liggen.

Wat schetste onze verbazing? De diverse coalitiepartijen HvV, Groen Links-PvdA, D66 en CDA buitelden over elkaar heen om met allerlei drogredenen op de proppen te komen om hier maar geen akkoord op te hoeven geven. Daarin gevolgd door Senioren Veldhoven. Alleen de VVD stond vierkant achter het GBV-voorstel.

Het moest breder getrokken worden! Hoezo? We moesten toch prioriteren? Als je het breder trekt, dan bedoel je alles. Dat geeft weinig duidelijkheid naar ons idee.

Niet alles kan al in november 2025! Dat vroeg GBV ook niet. Er werd gevraagd in de motie dit mee te nemen in de nog uit te werken begroting 2025. Maar dat is een meerjarenbegroting, die 4 jaren beslaat!

Het college maakt het helemaal bont. Eerst stelde de verantwoordelijk wethouder nog veel begrip te hebben voor de vraag vanuit GBV. Om vervolgens te beweren, dat het college dit al zou gaan doen en de motie dus overbodig was. Om daarna op verzoek van de coalitie de motie te ontraden. Ontraden? Dus dat betekent zoveel als: beste raad, dit is geen goed voorstel. Terwijl zijn collega wethouder onlangs bij het VNG Congres via een motie steun vroeg en kreeg om het verlaagde BTW-tarief op onder meer theater en cultuur niet af te schaffen. Het college van Veldhoven vindt namelijk dat kunst en cultuur voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Leg het ons maar uit!

De coalitie heeft het over een sociaal sprong naast een schaalsprong. Daar kan GBV zich absoluut in vinden. Wij staan hierin vierkant naast elkaar, daarover geen misverstand. Maar het doet dan wel wat wrang aan, dat een motie zoals aangegeven, enkel bedoeld om het college een duidelijk handvat mee te geven ten behoeve van onze eigen voorzieningen, met name op het gebied van sport en cultuur niet wordt omarmd. Samenwerking moet echter wel van twee kanten komen, ook in de politiek.

Youri van Oorschot
Partijleider GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.