Meer toezicht in buitengebied mogelijk via jagers

Leestijd - 5 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 13-02-2016
  • meer toezicht in buitengebied  wellicht mogelijk
  • jagers als extra ogen en oren

In de afgelopen jaren heeft GBV al enkele malen aandacht gevraagd voor het toezicht in het buitengebied van Veldhoven. Dit in verband met zaken als loslopende honden, die wild opjagen, of crossen in natuurgebied. Dat toezicht zou wat ons betreft wat meer nadruk mogen krijgen vanuit een ambitie om te komen tot een (nog) beter natuurbeheer.

Nu heeft de GBV-fractie via het ED eind 2015 kennis genomen van een experiment op dit vlak in de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. Er wordt in deze gemeenten een samenwerking gezocht tussen de Wildbeheereenheid (WBE) Nuenen – waartoe ook Son en Breugel behoort – gemeenten en politie. Een initiatief, dat afkomstig is van de jagers. Zij zijn namelijk het hele jaar door te vinden in het buitengebied en kunnen een belangrijke rol vervullen in het melden van zaken, die niet in orde zijn.

Hierbij is wel belangrijk dat er eenduidige werkprocessen met elkaar worden overeengekomen over hoe en bij wie bepaalde mistoestanden gemeld kunnen worden en welke acties daarop ondernomen (kunnen) worden. De jagers kennen het buitengebied als geen ander en kunnen uitstekend dienst doen als extra ogen en oren ter ondersteuning van de handhaving.

De GBV-fractie vraagt zich af, of en in hoeverre de hierboven beschreven opzet ook van meerwaarde zou kunnen zijn voor het buitengebied van de gemeente Veldhoven. Daarom onze vraag aan de gemeente gesteld, of dit nader bekeken kan worden.