Veldpolitie: ja graag!

Leestijd - 5 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 13-01-2014

GBV hoorde onlangs via het ED dat de provincie bereid blijft te investeren in de regionale veldpolitie. Iets, waarover GBV uitermate content is. Immers, we moeten zuinig zijn op ons buitengebied. Wildcrossen en stroperij zijn GBV een doorn in het oog. Evenals het dumpen van afval en ander zwerfvuil in dit gebied. We moeten zuinig zijn op de weinige mooie stukjes natuur, die we nog bezitten. Zeker ook  in Veldhoven.

Nu heeft de provincie wel een voorwaarde gesteld, wil dit project doorgang kunnen vinden: de helft van de Brabantse gemeenten moet eraan meedoen. In 2012 deed iets meer dan de helft mee, volgens het ED 36 van de 67 gemeenten. In onze regio waren dat er 14 van de 22. De grens van de helft wordt daarmee toch langzaam maar zeker genaderd. En te verwachten nieuwe bezuinigingsrondes zouden hierop verder een negatief effect kunnen gaan hebben.

GBV zou het betreuren als het project veldpolitie om genoemde reden moet stoppen. De verantwoordelijke Gedeputeerde Johan van den Hout stelt in het ED niet voor niets:

 ‘De problemen van het buitengebied worden steeds groter worden en gaan iedereen aan. In je eentje kun je als provincie of gemeente weinig uitrichten. Samenwerking en solidariteit zijn daar sleutelwoorden.’

GBV onderschrijft deze stellingname van harte en spreekt de hoop uit dat Veldhoven blijft participeren in dit project, omdat naar idee van GBV met relatief geringe kosten (€ 7.500,- per gemeente) toch het nodige bereikt kan worden.

Hierover hebben wij het college vragen gesteld in de hoop dat de gemeente positief zal insteken in deze.