Visie van GBV op het coalitieprogramma

GBVeldhoven - 13-06-2022

In dit stuk leest u een samenvatting van de bijdrage van GBV bij het agendapunt over het nieuwe coalitieprogramma van de coalitie bestaande uit Hart voor Veldhoven, CDA, D66 en PvdA/GroenLinks in de besluitvormende raadsvergadering van 24 mei jl.

GBV vindt dat het coalitieakkoord qua thematiek een vrij mens- en milieugerichte sfeer ademt waarin vooral de bijdrage van de kleinere coalitiefracties te zien is. Inhoudelijk zijn er nog weinig concrete voorstellen in te vinden. En vooral over de financiering van alle plannen blijft het akkoord bijzonder vaag. Behalve enkele niet of zeer lastig haalbare voorstellen zoals de inkomenstoets sociaal domein en het aantrekken van subsidies op woningbouw.

In het toekomstbestendig en vernieuwend besturen, waarover de nieuwe coalitie spreekt in hoofdstuk 1 van het akkoord, is nog werk aan de winkel. Door de qua proces wat GBV betreft slecht verlopen formatie én dito communicatie daarover staat de nieuwe coalitie eigenlijk al met 1-0 achter. De samenwerking met de nieuwe oppositiepartijen is onvoldoende tot stand gekomen en de beloofde inbreng van de oppositiefracties in het coalitieprogramma was er niet. Dit is een punt dat GBV betreurt.

Twee opvallende punten in het eerste hoofdstuk van het akkoord zijn de uitbreiding van het aantal ambtenaren én de aanstaande verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB). Het akkoord maakt duidelijk dat deze er allebei komen als het nodig is. GBV is blij dat daar ruimte voor gemaakt is in dit akkoord. Het belang van Veldhoven staat bij het daadwerkelijk doorgaan van deze niet waargemaakte verkiezingsbeloftes van Hart voor Veldhoven voorop dus dat is positief.

Het derde opvallende punt aan het eerste hoofdstuk is dat de nieuwe coalitie voornemens is om een inkomenstoets bij toekenningen in het sociaal domein in te stellen. Even een winstwaarschuwing vooraf: dat mag wettelijk (lees: van de wet, de minister en de rechter) nog steeds niet. Daarom raadt GBV het college aan hier nog eens goed naar te kijken.

Het tweede hoofdstuk van het coalitieakkoord gaat over een duurzame toekomst voor Veldhoven. GBV ziet dat hier allerlei voorstellen worden genoemd die vooral veel geld kosten en heeft twijfels over waar de financiële dekking om de plannen mee te betalen vandaan moet komen. Dat wordt nog een hele uitdaging!

In dit hoofdstuk staat verder een evaluatie van parkeerbeleid opgenomen die grote onrust teweeg gaat brengen bij de ondernemers in het City Centrum. Het rare hieraan is dat de nieuwe coalitie op andere plekken in dit programma om cofinanciering vraagt terwijl het gratis parkeren in het City Centrum daar nu juist een goed voorbeeld van is! Een wijziging van dit parkeerbeleid vindt GBV dan ook onwenselijk en kapitaalvernietiging.

Ook het halveren van de parkeernorm gaat geen succes worden denkt GBV. Neem bijvoorbeeld een wijk als Oerle-Zuid waar in augustus 2020 juist een petitie is gelanceerd om het tekort aan parkeerplaatsen aan te kaarten. Een lagere parkeernorm en zeker de genoemde 0,75 leidt tot grote problemen en parkeeroverlast in alle buurten van onze mooie gemeente.

In het 3e en laatste hoofdstuk springt er één plan uit dat GBV apart wil noemen. Dit betreft het afsluiten van de Bossebaan voor doorgaand autoverkeer tussen de rotonde bij de muziekschool en de t-splitsing met de Burgemeester van Hoofflaan. Dit vindt GBV een ronduit slecht idee.

Al met al staan er in het nieuwe coalitieakkoord plannen die veel geld én ambtelijke capaciteit vragen en waarin een visie over de belangrijke positie die Veldhoven in de regio Zuidoost-Brabant inneemt ontbreekt. GBV kijkt dan ook met grote belangstelling uit naar de begroting dit najaar. Dan moet er namelijk boter bij de vis. Tot die tijd wenst GBV het college veel succes beoordelen we de voorstellen in de raad op inhoud én kwaliteit.

Jurre van der Velden
Fractievoorzitter GBV