Aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 23-10-2019

De GBV-fractie heeft aandacht bij het college gevraagd voor het volgende:

In de informatienota aan de raad betreffende ‘Aanpassingen dienstregeling openbaar vervoer’ kunnen we onder meer lezen dat de concessiehouder Hermes/Bravo onder meer voornemens is een gedeelte van de huidige lijn 15 te schrappen. Het gaat daarbij dan om het stuk tussen het City Centrum en het Maxima Medisch Centrum.

Daarbij wordt aangegeven dat het gebruik van dit gedeelte van de huidige lijnvoering te laag is en dat er bovendien een alternatief wordt geboden middels Bravoflex. De GBV-fractie begrijpt dit uit zakelijk oogpunt, maar betreurt deze aanpassing wel. Op de eerste plaats verdwijnt hiermee een reguliere openbaarvervoersverbinding tussen het noordelijk woongebied van Veldhoven en de zuidkant van onze gemeente. Bovendien verdwijnt met deze aanpassing de bereikbaarheid van zorgcentrum Merefelt middels het openbaar vervoer. Waarbij het alternatief (Bravoflex) vooralsnog in een experimentele fase verkeert en waarvan nog maar de vraag is in hoeverre deze vorm van dienstverlening in de verdere toekomst gewaarborgd blijft.

Misschien is op dit moment het gebruik van het openbaar vervoer op de huidige buslijn nog onvoldoende voor de voortzetting daarvan op genoemd gedeelte, maar als de voorspelde vergrijzing van de bevolking in de nabije toekomst zich sterker gaat manifesteren, dan kan dit gegeven zomaar veranderen. Wij verzoeken uw college dan ook met klem om bovenstaande nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van Hermes/Bravo en het Tactisch Ontwikkelteam, waarbij 2 opmerkingen wat ons betreft centraal zouden moeten staan: 1. Mocht op enig moment de voortzetting van Bravoflex op genoemde lijnvoering ter discussie komen dan wel gewijzigd worden, overweeg dan in elk geval welk alternatief daarvoor geboden kan worden. 2. Monitor de reizigersbehoefte in de komende jaren waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om de aanpassing op lijn 15 terug te draaien, indien uit die monitoring blijkt dat daaraan sterk toenemende behoefte is ontstaan.