Raadsvergadering (besluitvormend)

21 december, 2021
GBVeldhoven

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare besluitvormende raadsvergadering. Deze vergadering vindt digitaal plaats en is te volgen via gemeenteraad.veldhoven.nl en Omroep Veldhoven. Tijdens de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt die rechtstreeks worden uitgezonden en beschikbaar blijven via het openbare raadsinformatiesysteem.

Voorzitter: Marcel Delhez

Griffier: Godfried Wasser

Locatie: Raadszaal

Aanvang: 19:30

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Trekking stemmingsnummer
 4. Informatieronde
  1. Vragen vanuit de raad aan het college
  2. Mededelingen van uit de raad over de regionale samenwerkingsverbanden
  3. Mededelingen vanuit het college van Burgemeester & Wethouders
 5. Art.42 vragen reglement van orde
 6. Spreekrecht burgers
 7. Hamerstukken
  1. 21.101 Vaststellen bestemmingsplan ‘Hoek Ambachtslaan-Klokkenmaker’
  2. 21.116 Vaststellen bestemmingsplan ‘Habraken 1412’
  3. 21.127 Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven (RES-MRE) versie 1.0
  4. 21.119 Vaststellen Transitievisie Warmte
  5. 7.0521.107 Vaststellen ‘Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening’
 8. Bespreekstukken
  1. 21.103 Vaststellen bestemmingsplan ‘Ontwikkel locatie Heistraat-Zoom’
  2. 21.105 Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Slot-Oost’
  3. 21.125 Derde bestuursrapportage 2021
 9. Sluiting