Raadsvergadering (oordeelvormend)

24 januari, 2022
GBVeldhoven

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare oordeelsvormende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering geeft de raad een oordeel over de inhoud van raadsvoorstellen, of ze al compleet zijn en of de raad er al over kan besluiten. Tijdens de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt die rechtstreeks worden uitgezonden en beschikbaar blijven via het openbare raadsinformatiesysteem. Ook het publiek kan hierbij in beeld worden gebracht.

Voorzitter: Wim Groenendijk

Griffier: Iris van Velthoven

Aanvang 19:30

Locatie: Raadzaal

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatieronde
  1. Vragen vanuit de raad aan het college Burgemeester & Wethouders
  2. Mededelingen van uit de raad over de regionale samenwerkingsverbanden
  3. Mededelingen vanuit het college van Burgemeester & Wethouders aan de raad
 4. Art.42 vragen
 5. Spreekrecht burgers
 6. Raadsvoorstellen
 7. Sluiting