Algemene Beschouwingen goed verlopen voor GBV

Leestijd - 5 minuten
Mariënne van Dongen-Lamers
Raadslid - 26-11-2018

De Algemene Beschouwingen van 2018 zijn in diverse opzichten goed verlopen. De gemeentelijke begroting werd zonder al teveel problemen door nagenoeg de gehele raad goedgekeurd. Alleen de 2 aanwezige raadsleden van VSA en het raadslid van de nieuwe fractie Lokaal Liberaal besloten aan het einde van een lange vergaderdag toch tegen te stemmen. Een dag, die overigens over het algemeen in goede onderlinge  verstandhouding tussen de partijen en het college verliep.

Na weken van voorbereiding vond de afronding van het jaarlijkse begrotingsgebeuren op de inmiddels gebruikelijke manier weer  plaats in de raadzaal van de gemeente.

Veel grote verrassingen heeft dit alles uiteindelijk niet opgeleverd. Voor de middaglunch hielden de partijen hun politieke betogen over hun kijk op de begroting van Veldhoven en de daarmee samenhangende politieke keuzes. Het GBV-geluid was wederom helder en consistent: handen af van de voorzieningen met oog voor de sociale component. Iets meer OZB jaarlijks vragen (4 % extra = voor een woning van rond de € 300.000,- een bedrag van zo’n € 18,- per jaar) is daarvoor gerechtvaardigd, zekere gezien het feit dat we qua woonlasten enorm laag zitten ten opzichte van andere gemeenten. Zelfs met de extra stijging blijft dit ook zo!

Na de middaglunch kwamen de amendementen en moties ter sprake. In totaal zo’n 29 stuks. De meesten kwamen uiteraard van de oppositie en haalden het niet of werden alsnog ingetrokken of aangehouden.

Een motie van GBV om te komen tot deelname aan een proefcasus Eindhoven Airport en daarvoor namens de raad een eenduidig standpunt te formuleren over de toekomst van dit vliegveld waarbij aandacht wordt gevraagd voor maatregelen die de overlast en gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Veldhoven zullen beperken, werd door 6 partijen mee ingediend en unaniem aangenomen.

Een andere motie van GBV waarin werd gesteld te willen vasthouden aan het besluit om geen budgetplafonds in te stellen in het sociale domein, werd eveneens unaniem goedgekeurd.  

De GBV-fractie heeft zich in de debatten weer op een goede manier laten zien en horen. We kunnen  als partij absoluut pweer tevreden zijn over onze inbreng.