Burgemeestersrel ’s-Hertogenbosch: wat een soap!

Leestijd - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 17-07-2017

Afgelopen week was er opeens groot  bestuurlijk nieuws in Veldhoven: ONZE Jack Mikkers zou de nieuwe burgemeester worden van Den Bosch. Of nee, van ‘s-Hertogenbosch. Want dat schijnt nauw te luisteren, zo begrepen we van hem. Jack had er zelf nog de meeste moeite mee, zo vertelde hij. Vandaar dat hij vanuit GBV een ezelsbruggetje kreeg aangereikt: Den Bosch begint gewoon altijd met een ‘s’!

Toen was het allemaal nog leuk.  Maar wat er daarna allemaal in sneltreinvaart voorbij kwam, dat was toch wel heel  bijzonder. De media gingen plotseling een cruciale rol spelen in het benoemingsproces. Met name het Brabants Dagblad had blijkbaar ontdekkingen gedaan over wie de mogelijke kandidaten zouden zijn in onze provinciehoofdstad  en vond dat deze kennis absoluut eerder met het grote publiek  gedeeld moest worden.

Hoewel  je jezelf daarbij natuurlijk nog kunt afvragen wat daarvan dan de meerwaarde is? Welke burger schiet er in ’s-Hertogenbosch immers iets mee op om de naam van de nieuwe burgervader een halve dag eerder te weten dan formeel gepland? De namen zouden dus bekend gemaakt worden op dinsdagavond 11 juli. Maar goed, nu besloten de Bossche bestuurders om de geplande raadsvergadering een dag te vervroegen naar maandagavond 10 juli. Op zich logisch. Op deze avond gebeurden er 2 dingen, die op zich niets met elkaar te maken leken te hebben:

  1. Jan Hamming, de burgemeester van Heusden, werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zaanstad;
  2. Jack Mikkers, de burgemeester van Veldhoven werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch.

Maar dan komen de media op woensdag op de proppen met hun ‘feiten’:

Jan Hamming was volgens hen de eerste keus van de Bossche vertrouwenscommissie en Jack Mikkers de tweede. Maar Jan bedankte op maandag avond alsnog voor ’s-Hertogenbosch, luttele uren voordat zijn kandidatuur bekend gemaakt zou worden. Om daarna diezelfde avond, enkele uren later,  te worden genoemd als nieuwe burgemeester van Zaanstad.

Conclusie van de media: Jack Mikkers was dus de tweede keus voor de vertrouwenscommissie in ’s-Hertogenbosch en dus niet de gedroomde kandidaat, zoals de krant schreef. Maar was dat wel zo? Er bereiken ons hieromtrent ook andere geluiden.

De burgemeester van Roermond, Rianne Donders, werd blijkbaar alsnog last minute gepromoveerd van plek drie naar de tweede in ’s-Hertogenbosch. Ook zij werd er nu met naam en toenaam bijgehaald, eigenlijk afgewezen maar bovendien dus blijkbaar ontevreden met haar huidige werkplek.

Ook Roderick van de Mortel  (de burgemeester van Vught) werd neergezet als afgewezen kandidaat wegens onvoldoende geschiktheid (in elk geval nu nog) en het Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg werd afgeschilderd als te arrogant om überhaupt op gesprek te mogen komen.

Wat wij ons nu afvragen: waar slaat dit allemaal op? Waarom moeten maar liefst 5 mensen op deze manier publiekelijk op een negatieve manier worden neergezet, terwijl ze hadden mogen , nee moeten kunnen rekenen op vertrouwelijkheid die naar ons idee passend is  bij elke sollicitatieprocedure. Daar heeft toch iedereen recht op? En zeker ook mensen, die in een functie terecht komen, waarin je toch al in een glazen huisje zit.

Hadden de media ook niet vanuit moreel oogpunt de afweging kunnen – en misschien wel moeten – maken om de vertrouwelijkheid rondom deze procedures gewoon te respecteren? Ook al kregen ze weet van informatie hieromtrent. Want nogmaals, wat heeft het voor het grote publiek voor zin om dit alles te weten? Ook bij grote bedrijven zullen kandidaten voor topfuncties wel eens op het laatste nippertje een andere weg kiezen waardoor alsnog iemand anders wordt ingevlogen. Dat ga je dan toch ook niet van de daken schreeuwen? We hebben de mond vol over privacy. Welnu, dat had hier dan ook wel eens gerespecteerd mogen worden. Iets weten is een, het delen daarvan is nog wat anders.

De meest kwalijke rol  lijkt nog te zijn gespeeld door de 2 vertrouwenscommissies, zowel door die van Zaanstad  als van  ’s-Hertogenbosch. Immers, het kan niet anders dan dat beiden hebben gelekt. Het is wel heel toevallig dat Jan Hamming zijn kandidatuur in ’s-Hertogenbosch intrekt en enkele uren later wordt voorgedragen in Zaanstad. Dan blijft een en een toch echt twee. Met in de nasleep de rest van de soap. Waarvan de informatie ook uit de boezem van deze commissies moet komen, dat kan haast niet anders.

GBV vindt dat in deze kwestie de term ’openbaar bestuur’ wel erg letterlijk is genomen.

Er zijn hierdoor onnodig mensen beschadigd, mensen die dat gezien hun voorgeschiedenis zeker niet verdienen, wat de publieke zaak bovendien geen enkel  doel dient of meerwaarde oplevert. Wat ons betreft wordt de gang van zaken door het OM inderdaad tot de bodem uitgezocht en de schuldigen gepast aangepakt. En ook de media mogen zich wat ons betreft ook  wel eens afvragen waartoe zij op aarde zijn. Om objectief relevant nieuws te brengen of zoveel mogelijk  bestuurlijke onrust te creëren. Wij bevelen het eerste uitgangspunt van harte aan. Dàt is in het belang van de bevolking, het tweede niet.

Tenslotte dit: Jack Mikkers heeft hier  in Veldhoven 10 jaar lang meer dan prima gefunctioneerd. Wij denken dat hij het  ook meer dan prima zal gaan doen in ’s-Hertogenbosch. GBV bedankt hem alvast langs deze weg voor zijn nooit aflatende inzet voor Veldhoven en wenst hem alle succes van de wereld toe in zijn toekomstige gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn inzet en daden zal aantonen dat de term ‘tweede keus’ volstrekt ongepast was. ’s-Hertogenbosch krijgt gewoon een hele goede burgemeester.