Coöperatie Slimmer Leven 2020 opnieuw benoemd tot Reference Site door Europese Commissie

Leestijd - 5-10 minuten
Mariënne van Dongen-Lamers
Raadslid - 09-12-2016

De Coöperatie Slimmer Leven 2020 krijgt in de beoordeling drie sterren door de unieke, grensoverschrijdende samenwerking binnen Brainport-regio Eindhoven om technische doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn te stimuleren. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. De award werd in ontvangst genomen door Mariënne van Dongen, wethouder Veldhoven en tevens bestuurslid van Coöperatie Slimmer Leven 2020. Het is de tweede keer dat Coöperatie Slimmer Leven 2020 en de provincie Noord-Brabant benoemd worden tot Reference Site: in 2013 ontvingen zij ook al drie sterren. De Coöperatie stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van creatieve, werkbare en schaalbare oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren.

Over Coöperatie Slimmer Leven 2020 Coöperatie Slimmer Leven 2020 is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland met Brainport Regio Eindhoven als kern. Binnen deze samenwerking zijn partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Met Slimmer Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waarde toevoegende technologische en innovatieve concepten. De partijen zijn afkomstig uit overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de regio een voorbeeldregio is geworden binnen Europa.

Reference Site Met de benoeming tot Reference Site wordt de positie van Coöperatie Slimmer Leven 2020 als regionaal leider en pionier in het bevorderen van gezondheidsinnovatie in Europa onderstreept. De commissie prijst haar voor het inspirerende ecosysteem met verschillende spelers, die het Europese programma EIP AHA voorziet van goede, innovatieve praktijkvoorbeelden van ondersteuning in het actief en gezond ouder worden. Het EIP AHA bundelt alle goede en leerzame initiatieven en acties uit Europese regio’s en organisaties om innovatie op het terrein van gezond en actief ouder worden te versnellen. De Europese Commissie ondersteunt activiteiten van de Reference Sites door onderlinge uitwisseling te stimuleren, technische training te promoten en innovatieve werkwijzen binnen de regio te delen. Ook wordt er op een Europees niveau aandacht geschonken aan de lokale initiatieven.

Voorbeeldregio De benoemde Reference Sites zullen de komende drie jaar samen meer dan vier miljard euro investeren om daarmee de levens van vijf miljoen mensen te verbeteren. “De titel ‘Reference Site’ is voor de Coöperatie Slimmer Leven 2020 en de provincie Noord-Brabant een extra steun in de rug om de gezamenlijke aanpak binnen de regio nog grootschaliger uit te voeren”, zegt Peter Portheine, directeur van Coöperatie Slimmer Leven 2020. “We hebben onze koers in 2012 uitgezet en deze benoeming bevestigt dat we op de juiste route zitten. Het prolongeren van deze titel stelt ons nog beter in staat om een voorbeeldregio in Europa te zijn én te blijven en om significante doorbraken op het gebied van slimme zorg te realiseren.”