Update sociaal domein

Leestijd - 10 minuten
Mariënne van Dongen-Lamers
Raadslid - 02-05-2021

Het afgelopen half jaar was een goed jaar voor ons sociaal domein.  Kregen we medio vorig jaar al goede rapportcijfers voor onze dienstverlening sociaal domein breed, dit jaar kwamen we groot in de krant, omdat we landelijk op de vierde plaats staan van cliënttevredenheid over het sociaal domein. Een geweldig mooie plek! We zijn van plek vijf vorig jaar opgeschoven naar de vierde plek. Een prestatie waar de klantmanagers van onze gemeente zich enorm voor ingezet hebben en dan is het fijn als die inzet ook gewaardeerd wordt.

De omgekeerde toets

Er is ook veel gebeurd in het sociaal domein. Binnen de WMO, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en Schuldhulpverlening wordt nu meer integraal gewerkt: we werken met deze vier clusters samen, zodat mensen niet naar verschillende loketten moeten binnen de gemeente. Daarnaast proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de inwoner. Gebleken is namelijk dat hulp het meest effectief is als het ook iets is waar je zèlf mee aan de slag wilt. Plannen worden dus gemaakt vanuit de inwoner en de juridische toets op rechtmatigheid staat niet langer voorop.  Dat heet een omgekeerde toets.  Een hele omslag is dit geweest.

Cliëntondersteuning is verbeterpunt

Daarnaast proberen we nog steeds cliëntondersteuning onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Je kunt iemand vragen met je mee te kijken, je keukentafelgesprek mee voor te bereiden of samen met je te voeren, als je denkt dat wat hulp wel gewenst is. Al is het maar om wat morele steun te hebben tijdens een gesprek. Op dit punt slagen we nog niet zo goed in Veldhoven. Heel veel mensen weten nog niet dat dit kan binnen de gemeente en dat je kosteloos een vrijwilliger of professional kunt vragen met je mee te denken. Als we daar ook nog goed in slagen, dan zijn we pas tevreden.

Schuldhulpverlening loopt

Er komt steeds meer aandacht voor schulden en de problemen die ze teweegbrengen en dat is maar goed ook. Een groot deel van de zorgvragers bij de gemeente heeft naast zorg ook inkomensondersteuning of schuldhulpverlening nodig. Die dingen hangen vaker samen dan je denkt. Maar door Corona zien we nu een hele nieuwe groep mensen die voor hulp bij ons aankloppen. Het is van belang die drempel zo laag mogelijk te maken. Het taboe op het hebben van schulden moet er af, want het kan werkelijk iedereen overkomen. Goed om te weten dat de gemeente je heel goed kan helpen. Onze schuldhulpverleners hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn bevoegd je te helpen bij het treffen van schuldenregelingen. Is je vraag wat lichter van aard, dan kunnen de partners bij Veldwijzer je uitkomst bieden, door een budgetcoach die je leert hoe de administratie bij te houden bijvoorbeeld of hulp bij het aanvragen van toeslagen. Onze inwoners weten ons wat dat betreft steeds beter te vinden..

Jeugdzorg

Met ingang van dit jaar zijn we aangesloten bij een andere inkoopregio voor wat betreft Jeugdzorg. Indicaties zijn omgezet en nieuwe inkoopafspraken gemaakt. Het was een heel proces, maar het is gelukt. Nu krijgen we de mogelijkheid om meer met zorgaanbieders samen te werken en het met elkaar te hebben over de kwaliteit van de zorg, in plaats van alleen langs de lijnen van inkoop met elkaar te communiceren. We hopen dat dit op termijn ook merkbaar wordt voor onze inwoners en hun kinderen, maar het heeft even tijd nodig. Het was een hele stap voor Veldhoven om ‘los’ te gaan van Eindhoven, maar wel een goede, denk ik.

Social impact bond

Weet u het nog? Meer dan drie jaar geleden zijn we gestart met een traject om statushouders naar werk te begeleiden via een bijzondere aanpak. Private financiers betaalden een inburgeringstraject, de taaltraining én begeleiding naar werk van statushouders door een externe partij en de gemeente rekende af voor elke nieuwe Veldhovenaar die twee jaar onafgebroken of langer uit de uitkering kwam. En dat alles binnen een periode van 3 jaar. Het is ontzettend succesvol gebleken deze aanpak.

Niet alleen werden mensen vanaf het begin gemotiveerd om te werken, maar ook werd er zo’n goed taal- en inburgeringstraject aangeboden door ‘de nonnen van Vugt’ dat een enorm groot deel in korte tijd ingeburgerd werd.  Een traject waar voorheen mensen jaren over deden, werd nu binnen een jaar met goed gevolg afgelegd.

De intensieve begeleiding naar werk betaalde zich ook uit. Sommigen waren binnen enkele maanden al aan de slag en velen (48 van de 65) vonden binnen de periode van drie jaar werk. Gemiddeld zijn statushouders in onze regio zo’n 8 jaar bijstandsafhankelijk. Landelijk ligt dit nog hoger. Dus hoe fijn is het als met deze aanpak die periode langs de zijlijn flink bekort wordt.

We hebben veel geleerd van dit traject en nemen deze ervaringen mee om een nieuw inburgeringstraject op te zetten vanaf medio dit jaar, als deze taak weer formeel helemaal terugkomt bij de gemeente. Wij zijn er klaar voor!