Cult&Tumult wordt CityFest

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 23-07-2018

Nadat in 2017 het gratis festival Cult&Tumult tot verdriet van velen helaas moest melden te gaan stoppen wegens financiële moeilijkheden, kwamen er mensen naar voren, die vonden dat een doorstart van dit geweldige Veldhovense evenement op zijn plaats zou zijn.

GBV was het daar direct mee eens. We willen immers levendigheid in onze mooie gemeente en een van de belangrijkste pijlers daarvoor was in de afgelopen decennia toch zeker ook Cult&Tumult. Het zou echt zonde zijn, indien een dergelijk evenement uit ons cultureel aanbod zou verdwijnen zonder dat er een waardige opvolger zou komen.

En dat lijkt nu dan toch echt te gaan gebeuren. Een aantal initiatiefnemers hebben daartoe onlangs een nieuwe Stichting opgericht, die zich inzet om een vergelijkbaar evenement te organiseren in het laatste weekend van september. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de culturele instellingen rondom het CityCentrum (De Schalm, De bibliotheek en Art4U) incl. het museum ‘t Oude Slot.

Het een ander zal zich dan ook vooral gaan concentreren in en rond het CityCentrum, dus niet meer op het kerkplein in d’Ekker. De nieuwe naam van het nieuwe festival ligt dan ook bijna voor de hand: CityFest!

Om een en ander daadwerkelijk mogelijk te maken, is natuurlijk geld nodig. Want één uitgangspunt blijft zo lang mogelijk gehandhaafd: het festival moet voor iedereen toegankelijk blijven en dus gratis. Dat lijkt te gaan lukken, mede dankzij de gemeentelijke subsidie, die Cult&Tumult voorheen ook kreeg, en sponsoren. Daarnaast heeft de gemeente zich bereid getoond om gedurende 3 jaren extra middelen beschikbaar te stellen om een zo optimaal mogelijke doorstart te kunnen realiseren. Met een afbouw daarvan in die periode.

GBV is hier blij mee. Want zeg nou zelf, Veldhoven zonder een cultureel evenement als het voormalige Cult&Tumult is als een….de rest mag iedereen zelf invullen. Het is nu aan de organisatie om alles te gaan waarmaken. Wij hebben daar alle vertrouwen in, wensen alle betrokkenen daarbij veel succes en verheugen ons reeds op het laatste weekend van september.