GBV steunt opnieuw zwembadoplossing

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 08-03-2017
  • voorstel zwembad nu wel unaniem aangenomen door de raad
  • extra geld beschikbaar voor nieuw zwembad
  • GBV blijft plan voor nieuw zwembad steunen

 Op 7 maart kwam de gemeenteraad van Veldhoven bij elkaar te praten over het voorstel van de Werkgroep Behoud Zwembad. Deze werkgroep heeft, nadat een eerder voorstel van het College om een nieuw zwembad te bouwen werd weggestemd door VSA, VVD en CDA, zèlf een alternatief plan ontwikkeld. Zwemvereniging Njord, het zwembadbestuur en enkele adviseurs hebben een goedkoper plan ontwikkeld voor behoud van het zwembad op ongeveer de huidige locatie dat kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. De steun voor behoud van zwembad Den Ekkerman is groot onder de Veldhovense bevolking, dat is duidelijk.

GBV heeft dit maatschappelijk initiatief van meet af aan van harte ondersteund en hoewel enkele partijen nog allerlei vragen hadden over de dekking van de kosten, was dat voor GBV niet meer relevant. Het College heeft voorgesteld om een eerdere bezuiniging te laten vervallen op het zwembad, waardoor er €475.000 per jaar beschikbaar is voor het zwembad i.p.v. €275.000. Het voorstel van de werkgroep past prima binnen dit financiële kader. En als de OZB dan niet verhoogd mag worden ten behoeve van zo’n belangrijke voorziening als het zwembad, dan moet het maar bekostigd worden uit het begrotingsoverschot.

Een gemeenteraad die zelf geen bezuinigingskeuzes kon maken in het kader van de gevoerde kerntakendiscussie maar die wel een bezuiniging heeft opgelegd aan het zwembad zonder te toetsen of dit wel haalbaar was, kan nu niet anders dan deze keuze maken. En voor GBV is duidelijk: linksom of rechtsom moet er eindelijk duidelijkheid komen dat het zwembad blijft in Veldhoven voor alle mensen die daar gebruik van maken én voor onze eigen grote zwemvereniging!