GBV vraagt aandacht vuurwerkoverlast in kwetsbaar natuurgebied

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 11-01-2017
  •   Vuurwerkoverlast in kwetsbaar natuurgebied stoppen
  •   Dieren raken hiervan in paniek met alle risico’s en gevolgen van dien

In het verleden heeft de GBV-fractie al eens aandacht gevraagd voor het onderwerp ‘vuurwerkoverlast’. Daar haken onderstaande verzoeken aan het college verder op aan.

Wat is het geval?  In principe mag op oudejaarsdag na 18.00 u overal in Veldhoven vuurwerk worden afgestookt. Dus ook in het buitengebied. En daarmee eveneens in een kwetsbaar natuurgebied in de omgeving van de Nagelmaekerseweg. In zowat het laatste waardevolle stukje natuur van Veldhoven-dorp. Hetgeen naar onze mening zeer te betreuren valt.

Ooggetuigen hebben hierover in de richting van GBV 2 zaken gemeld m.b.t. vuurwerkgebruik:

  1. Er wordt niet alleen op oudejaarsdag vuurwerk afgestookt, maar in de weken daarvoor ook vrijwel dagelijks.
  2. Er is vaak sprake, gelet op de oorverdovende knallen die worden waargenomen, van heel zwaar vuurwerk. De vraag lijkt zelfs aan de orde of het daarbij om gevaarlijk illegaal vuurwerk gaat. Op enig moment is zelfs een gemeentelijk bord (met de tekst ‘Welkom in de gemeentelijke bossen’) gewoon uit de grond geblazen door vuurwerk. Dat is geen gewoon rotje, dat is zeker.

Het ter plaatse aanwezige wild, zoals reeën en wilde zwijnen, raken door dit alles veelvuldig in grote paniek met alle mogelijke consequenties van dien.

De GBV-fractie zou dan ook graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

  1. Is het mogelijk om in de maand december meer prioriteit te geven aan preventief toezicht in het buitengebied, met name in het kwetsbare stukje natuurgebied rondom de Nagelmaekerseweg? Bijvoorbeeld in het kader van het HUP?
  2. Zou het mogelijk en wenselijk zijn om bepaalde gebieden, zoals het onder a. genoemde aan te wijzen in de APV als vuurwerkvrije zones, zodat bij overtredingen beter handhavend opgetreden zou kunnen worden?