GBV wil behoud van Cult&Tumult

Leestijd - 5-10 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 19-10-2017

GBV wil dat alles in het werk wordt gesteld om het festival Cult&Tumult, al dan niet in een andere vorm of onder een andere naam (Cult&Tumult 2.0?), te behouden voor Veldhoven. Daarom werd onderstaande brief door GBV, VVD en D66 naar het college van B&W gestuurd met bijbehorende vraag.

(bron: art. 42 brief GBV/VVD/D66)

Vandaag vernamen wij via de media, dat het bestuur van de Stichting Cult & Tumult tot haar grote spijt heeft moeten besluiten zichzelf op te heffen vanwege grote financiële tekorten. Een stap, die wij enorm betreuren, maar die wij, gezien de gegeven situatie en de verklaring die daarover werd gegeven, op zichzelf kunnen begrijpen en moeten respecteren.

Maar deze Stichting – die de organisatie van het door onze Veldhovense gemeenschap zeer gewaardeerde festival de laatste jaren op zich nam – beëindigen is een, het verder kunnen voorzetten van Cult&Tumult als zodanig in 2018 en verder is wat anders. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat Veldhoven het niet zal waarderen, als hiermee een streep gaat door een inmiddels fantastische culturele traditie voor jong en oud en elk wat wils in Veldhoven. Cult & Tumult is een begrip geworden en is gewoon bij Veldhoven gaan horen.

De fracties van GBV, VVD en D66 zijn er van overtuigd dat het mogelijk moet zijn ook in de komende jaren in Veldhoven een festival als Cult & Tumult te blijven organiseren. Al dan niet in een gewijzigde opzet, waarbij ruimte is voor vernieuwing en innovatie. Want ook in dit verband betekent stilstand achteruitgang. Wij vinden dan ook dat het vertrekpunt vanaf nu moet zijn dat er een uiterste inspanning gedaan moet worden om per 2018 een acceptabele doorstart van het festival te kunnen laten plaatsvinden.

Wij verzoeken het college de mogelijkheden daartoe op de kortst mogelijke termijn te verkennen en onze artikel 42 vraag ligt dan ook tamelijk voor hand:

Is het college bereid snel actie te ondernemen en een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om te komen tot de doorstart van Cult&Tumult in 2018?

(citaat uit brief VSA naar media)

‘Oppositiepartij VSA denkt dat een toekomstig initiatief gedoemd is te mislukken zonder dat eerst wordt geëvalueerd en fouten en risico’s worden uitgesloten, zodat ondernemers en eventuele nieuwe initiatiefnemers weer vertrouwen kunnen hebben. Nu draaien de ondernemers voor de tekorten op! VSA wil dolgraag dat volgend jaar september weer een evenement wordt georganiseerd, maar niet zonder dat eerst wordt geëvalueerd en fouten en risico’s zijn opgelost en voor de toekomst worden uitgesloten.’

GBV is het hier helemaal mee eens. In die zin, dat we de ontstane situatie natuurlijk moeten evalueren alvorens verdere stappen te zetten. Dat lijkt ons vanzelfsprekend. Een mogelijke oplossingsrichting moet niet in dezelfde val gaan lopen, wat nu lijkt te zijn gebeurd. Maar dit ligt wat ons betreft ook al impliciet opgesloten in de vraag aan het college naar een verkenning van de mogelijkheden van een doorstart. Het een sluit het ander dus helemaal niet uit.