Hoofdpijndossier ASML: geef in elk geval duidelijkheid!

Leestijd - 5-10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 01-12-2022

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 29 november ’22 stond het bestemmingsplan De Run 7000 ASML op de agenda. Een plan waarover reeds het nodige te doen was in de aanloop daar naar toe en waarover het laatste woord waarschijnlijk evenmin al is gezegd. Wat is het geval?

Medio 2020 verzocht ASML de gemeente Veldhoven om positief te willen meedenken over het realiseren van een grote uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten. Daarbij zou het gaan om nieuwe zogenaamde cleanrooms en kantoren op de locatie Heiberg/De Run 7000. Hiertoe werden uiteindelijk 2 bestemmingsplannen opgesteld, die rond de zomervakantie van 2022 ter inzage werden gelegd.

Omdat de uitbreiding dicht bij de bebouwde woonomgeving van de Dreefbuurt en de Heiberg kwam te liggen, was door de gemeente wel geëist dat ASML over de plannen met de omwonenden in gesprek zou gaan (dat noemt men dan een omgevingsdialoog voeren). Dat is gedaan op 2 momenten, 1 maal digitaal (vanwege de corona-beperkingen) en 1 keer fysiek.

Ondanks dit gehouden overleg bleven er vanuit de buurt toch veel bezwaren bestaan tegen de uitbreidingsplannen. Dat resulteerde in maar liefst 63 zienswijzen, die alsnog tegen de plannen werden ingediend. In hoofdzaak richten die zich op de volgende zaken:

  1. De bouwhoogte van de gebouwen: langs de Kempenbaan zouden gebouwen komen met een hoogte van 20 meter.
  2. Mogelijke lichthinder, waarbij werd aangegeven door omwonenden dat zij die nu al ondervinden van de reeds aanwezige gebouwen.
  3. Geluidsoverlast door de nieuw te realiseren bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast werden nog zaken aangestipt als schaduwwerking door de nieuwe gebouwen, toenemende verkeersoverlast en het verdwijnen van het dorpse karakter in deze omgeving.

Ondanks het gevolgde participatietraject is de verstandhouding tussen ASML en de bewoners er bepaald niet beter op geworden, En dan drukken wij ons misschien nog voorzichtig uit. Er is weinig of geen vertrouwen in elkaars goede bedoelingen. Ondanks alle aanpassingen van de plannen (waarbij de bouwhoogte niet ter discussie kan staan!) en toezeggingen vanuit ASML op bepaalde punten. Hoe moet je daar als gemeentebestuur nu mee omgaan?

Verantwoordelijk wethouder Caroline van Brakel verwoordde het prima in de raadsvergadering. Ze sprak van een ‘duivels dilemma’. Want dat is het natuurlijk ook. Je wilt als gemeentelijke overheid open oog en oor hebben voor de belangen van je eigen inwoners. Maar tegelijkertijd is het belang van een bedrijf als ASML zo immens groot (zelfs internationaal!), dat het voor een gemeentebestuur (college en raad) wel heel erg moeilijk wordt om ‘nee’ te zeggen tegen de uitbreidingsplannen.

Tijdens de vergadering was het voor GBV wèl duidelijk wat in de discussie de echte hamvraag was ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming in de raad van 20 december: is het nog mogelijk/wenselijk om iets aan de voorliggende planen te gaan wijzigen, ja of nee? Zodat er duidelijkheid komt voor alle betrokkenen. We hebben er immers niets aan om bij de betrokkenen valse verwachtingen te wekken of bepaalde zaken nog verder uit te stellen.

Waar andere partijen nog zochten naar mogelijke aanpassingen van de plannen (bouwhoogte maximaal 15 meter, bindende afspraken maken met ASML over lichthinder, etc.), wilde GBV graag van het college weten of dit überhaupt nog mogelijk was. Die duidelijkheid kwam: Ja, de raad kan natuurlijk altijd besluiten tot wijzigingen van de voorstellen, maar nee, wenselijk is het zeker niet.

Met andere woorden: deze bestemmingsplannen moeten eenvoudigweg vanwege grotere belangen ongewijzigd goedgekeurd worden. Alle suggesties van politieke partijen ten spijt. Het hoogst haalbare zal zijn dat de gemeente ASML op het hart drukt in gesprek te blijven met de omwonenden en hen waar mogelijk welwillend tegemoet te komen. Denk bijvoorbeeld aan een daadwerkelijke vermindering van de huidige lichthinder.

Hiermee is de duidelijkheid waar GBV om vroeg toch op tafel gekomen en weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn in dit dossier. Wordt vervolgd op 20 december 2022.

Youri van Oorschot
Raadslid GBV