Persbericht: Coalitie in gemeenteraad Veldhoven wijzigt per direct

Leestijd - 5 minuten
GBVeldhoven - 23-05-2017

GBV, VVD en D66 gaan politiek samenwerken

GBV en D66 hebben besloten per direct hun politieke samenwerking met VSA in de gemeenteraad van Veldhoven stop te zetten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat er onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende dossiers. Het vertrouwen ontbreekt dat deze verschillen van inzicht alsnog overbrugd kunnen worden, wat voor GBV en D66 de verdere samenwerking met VSA onmogelijk maakt.

GBV en D66 hebben hierop de VVD bereid gevonden om in de nog resterende raadsperiode te gaan samenwerken, waardoor er opnieuw een meerderheidscoalitie mogelijk wordt. De drie partijen nemen hiermee hun bestuurlijke verantwoordelijkheid om een stabiel bestuur van Veldhoven te waarborgen.

Deze nieuwe situatie heeft wel tot gevolg dat de voorgenomen benoeming van VSA wethouder kandidaat, Jan van Burgsteden, op dinsdag 30 mei niet door zal gaan. GBV en D66 hechten er aan nadrukkelijk te verklaren dat de huidige gang van zaken geheel los staat van zijn kandidatuur en betreuren dit voor hem persoonlijk zeer.