Stemming en stemming bij begrotingsbehandeling niet in balans

Leestijd - 5 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 13-11-2020

De Raad van Veldhoven heeft op 3, 9 en 10 november de jaarlijkse begroting van de gemeente besproken en goedgekeurd met steun van VVD, GBV, PvdA en CDA. De meeste oppositiepartijen (D66, VSA, BPV, SV en LL) stemden tegen de gehele begroting, hoewel ze in sommige gevallen de begroting wel ‘evenwichtig’ noemden. Bij de stemming over de 10 amendementen en 21 moties stonden oppositie (13 zetels) en coalitie (14 zetels) heel vaak tegenover elkaar. Hoe dit nu te duiden?

Eén ding viel op tijdens de inhoudelijke debatten: de stemming was meestal prima tussen de partijen onderling en tussen raad en college. Er werd op buitengewoon plezierige wijze gediscussieerd met elkaar, ondanks de moeilijkheid dat dit vanwege de corona-situatie dit keer digitaal moest. De sfeer was goed

Deze stemming verslechterde echter totaal toen het aankwam op, jawel, de stemming. Met name de oppositie voelde zich hevig tekort gedaan doordat de coalitiefracties van VVD, GBV en PvdA in hun optiek alleen de eigen inbreng steunden en die van de overige partijen niet.

Ik wil hier toch even enige nuancering in aanbrengen. Op de eerste plaats zaten we als Veldhoven met een gigantisch financieel probleem dat in deze begroting opgelost moest worden. De oppositie komt vervolgens met 5 (!) * amendementen die de begroting ingrijpend zouden wijzigen zonder daarbij enige financiële dekking aan te geven. Waarmee de begroting weer volledig uit balans zou raken. Natuurlijk stemmen de coalitiefracties daar dan niet zomaar mee in. Trouwens, als we het dan toch hebben over elkaar steunen, het amendement van GBV om iets te doen voor de restauratie van de kerktoren in d’Ekker, waarbij wél dekking was aangegeven, werd door geen enkele oppositiepartij gesteund. VSA gaf aan het voorstel te willen steunen, maar deed dat uiteindelijk toch maar niet. Deze partij vroeg om een andere dekking, maar had daarvoor zelf geen alternatief.

* 4 amendementen hadden niet of nauwelijks financiële consequenties

Vervolgens stemden SV, VSA, D66, BPV en LL tegen de totale begroting. Iets wat hoogst ongebruikelijk is en maar zelden gebeurd. Immers, zo zeg je in feite ‘nee’ tegen alles wat daarin staat. Terwijl je misschien maar moeite hebt met 1 of 2 onderdelen. Je kunt dan veel beter in een stemverklaring aangeven dat je daarmee niet akkoord bent en vervolgens instemmen met de rest van de begroting. Dat is veel logischer. Zeker als je de begroting evenwichtig noemt, zoals D66 en CDA expliciet hadden gedaan. Compliment overigens voor het CDA, die dit wél aanvoelde.

En tenslotte nog even dit: Moties, waarover tevoren overleg werd gevoerd met elkaar, zoals de moties over de mogelijkheid van woningsplitsing (LL) en die van de rattenproblematiek (CDA), kregen wel degelijk de steun van de coalitie.

De begroting splijt de raad, schreef de krant afgelopen week. Dat was jammer en onnodig wat GBV betreft. Laten we uit de gang van zaken in elk geval lering trekken met elkaar en de dialoog op inhoud blijven zoeken. Want het zou zonde zijn en niet in het belang van Veldhoven en haar inwoners, dat we de goede stemming die het debat kenmerkte verloren zouden laten gaan.