TRAP OP, TRAP AF…FOUTE BOEL!

Leestijd <5 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 26-02-2020

Ieder jaar krijgen alle gemeenten een budget vanuit de Rijksoverheid. Dit budget komt in de vorm van een jaarlijkse uitkering vanuit het Gemeentefonds. Voor het jaar 2020 is begroot, dat deze voor Veldhoven om en nabij de 63 miljoen euro is. De systematiek van het Gemeentefonds werkt volgens het zogeheten trap op, trap af-mechanisme. Dat houdt in dat de ontwikkeling van het Gemeentefonds gelijke tred houdt met de uitgaven van het rijk. Als gedurende een begrotingsjaar blijkt dat het rijk minder geld uitgeeft dan begroot, wordt gedurende dat jaar de uitkering aan de gemeenten vanuit het Gemeentefonds naar beneden bijgesteld. 

Voor de gemeente Veldhoven leidde dit gegeven in december jl. tot een negatieve bijstelling van 311.000 euro over 2019 en in december 2018 tot een negatieve bijstelling van 629.000 euro over dat jaar. Dit was dus enkel en alleen de consequentie van het niet volledig uitgeven van het begrote rijksbudget. Wat GBV betreft is dit een onwenselijk systeem. Het betekent eenvoudigweg, dat Veldhoven geconfronteerd kan worden met grote tekorten, op grond van iets wat volledig buiten ons eigen toedoen ligt. Als het Rijk verzuimt haar plannen zoals beoogd in een bepaald jaar uit te voeren en daardoor minder investeert, krijgt een gemeente daarvan de rekening gepresenteerd in de vorm van extra begrotingstekort. Het is bijna geschikt voor het programma Kanniewaarzijn! Vandaar dat GBV op 18 februari een motie heeft ingediend in de raad, waarin we aandacht vragen voor dit fenomeen. De hele gemeenteraad was het met daarmee eens, waarmee we een signaal afgeven dat het wat de gemeente Veldhoven betreft zo niet langer kan. Nu maar hopen dat het signaal in Den Haag wordt opgepikt en dat er iets mee wordt gedaan. We wachten het verder af.