Veldhoven kermis roept vragen op

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 17-07-2014

Afgelopen weekend ( 11 t/m 15 juli ) vond in Veldhoven-dorp de jaarlijkse traditionele kermis plaats. De lokale horeca had zich hierbij van haar beste kant betoond en flink geïnvesteerd in diverse podia met muziek, al dan niet live gespeeld. Dit ter verhoging van de sfeer en met de intentie er weer een leuke happening voor het grote publiek van te maken.

Voor wat betreft de aanwezige attracties, daarover waren velen minder te spreken. Zo was er, zo werd aan ons ter kennis gebracht, geen enkele attractie, die zich richtte op de wat oudere jeugd, toch een niet onbelangrijke doelgroep, die je wilt bereiken in het licht van genoemde activiteit.

Daarbij blijft het gerucht de ronde doen bij het grote publiek, dat de gemeente er op uit zou zijn om de kermis in Veldhoven-dorp als zodanig te ondermijnen en te doen verdwijnen. Dit zou in strijd zijn met het onlangs gesloten coalitie-akkoord, waarin expliciet staat opgenomen op pag. 18:

“In samenspraak met de wijk blijven kermissen in de oude Veldhovense kernen behouden”.

Gezien het bovenstaande en om bepaalde geruchten te ontzenuwen heb ik namens de GBV-fractie de volgende vragen voorgelegd aan het college van B&W:

  1. Is de onvrede bij het publiek over de diversiteit van de aanwezige attracties bij de afgelopen kermis in Veldhoven-dorp bekend bij het college?
  2.  Zo ja, kan de gemeente daarop invloed uitoefenen teneinde dit in de toekomst beter te regelen?
  3.  Kan het college klip en klaar maken niet te zullen tornen aan de aanwezigheid van kermissen in de oude kernen,    zolang in samenspraak blijkt dat hieraan behoefte blijft bestaan?

 Wij zijn benieuwd naar de reactie en hopen snel op duidelijkheid hieromtrent.