Veldhoven samen met Eindhoven? Wat een grote onzin!

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 26-01-2018

In het ED van vandaag stelt de heer Jansen uit Veldhoven, dat er maar beter snel een grote herindeling in dit gebied kan komen. Zijn motivatie? We hebben zijns inziens geen bestaansrecht meer, nadat sterke bestuurders als Mikkers, Tops en Ramaekers uit Veldhoven zijn vertrokken of gestopt.

Wat een grote onzin! Ik ga geen kwalificaties geven over genoemde namen, dat moeten anderen maar doen, maar de heer Jansen moet niet de feiten uit het oog verliezen en de geschiedenis in een totaal verkeerd perspectief plaatsen.

Zo sneert hij over de besluitvorming en de voortgang rondom de bouw van de nieuwe wijk Zilverackers. Het ligt allemaal aan de zwakke bestuurders van nu en de huidige raad. Dat is mooi, maar de waarheid is anders en luidt als volgt:

 • Zilverackers is bedacht in de periode rond 2004-2005. Toen zaten de eerder genoemde bestuurders nog helemaal niet in het college of in de coalitie. Ondergetekende overigens wel. Het was mede om Eindhovense huisvestingsproblemen mee op te lossen, maar dat terzijde.
 • Tussen 2006 en 2014 zou een begin gemaakt moeten worden met de uitvoering van deze plannen. Toen zaten genoemde bestuurders overigens wel in het college. Maar er gebeurde … niets! Eerst was daar de blamerende gang van zaken over een zogenaamde dassenburcht, wat nergens op sloeg maar wél de bouw van Oerle-Zuid enorm vertraagde en de gemeente bakken met geld (lees miljoenen!) heeft gekost. Daarna sloeg de crisis in de woningmarkt toe, iets waar de toenmalige bestuurders natuurlijk ook weinig aan konden doen.
 • Vanaf 2014 zijn door het huidige college de bouwplannen weer voortvarend opgepakt. Oerle-Zuid werd in hoog tempo alsnog gerealiseerd. De uitvoering van het eerste dorp Huysackers (eerste van de drie dorpen) gaat dit kalenderjaar nog beginnen.
 • En ja, de plannen voor de andere dorpen worden inderdaad inhoudelijk herzien. Waarom? Omdat het door de heer Jansen zo bejubelde Eindhoven opeens heeft ontdekt veel meer te kunnen en willen bouwen binnen de eigen grenzen, dan voorheen werd aangenomen en we van de provincie als totale regio niet onbeperkt aantallen woningen mogen realiseren. Om leegstand in de toekomst te voorkomen. En omdat de provincie van de grote regionale plannen bovendien een kwalitatieve herijking verlangd, waarover wij het regionaal eens moeten worden.

Het grote geheel ontgaat de huidige bestuurders dus zeker niet. Termen als ‘een zwak bestuur, zonder ambities en daadkracht’ zijn politieke prietpraat van iemand, die vanuit een politieke voorkeur iets wil beredeneren maar daarbij feiten en fictie niet van elkaar kan scheiden.

Zo werd in de afgelopen periode alleen al, meestal in nauwe samenspraak met velen:

 • De Stadsvisie uit 2005 geactualiseerd
 • Een nieuwe Woonvisie opgesteld
 • Een nieuwe nota Jeugd kwam tot stand
 • De visie op maatschappelijke participatie werd volledig herijkt

In diverse regionale samenwerkingsverbanden pakte Veldhoven haar verantwoordelijkheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

En ja, er was inderdaad ook oog voor een aantal praktische zaken waarmee iets moest gebeuren. Er moest bijvoorbeeld een oplossing komen voor:

 • De huisvesting van de culturele instellingen, met name die van de Muziekschool Art4U. Is gedaan.
 • Het voortbestaan van zwembad d’n Ekkerman. Gaat gebeuren.
 • Het volledig invullen van het winkelcentrum Zonderwijk, wat maar bleef liggen. Is gerealiseerd.
 • De vestigen van een kiosk met toiletvoorziening bij de kinderboerderij, iets waar velen reikhalzend naar uitzien. Zodat ze niet meer met hun kinderen de bosjes in hoeven schieten als die hun behoefte moeten doen. Dat blijkt ook wel uit het feit, dat er tegen de vergunning geen enkel bezwaar is binnen gekomen! Het komt er aan.

Kortom, het staat eenieder vrij een mening over de bestuurlijke gang van zaken te hebben en te ventileren. Maar kom dan wel met feiten en niet met geschiedvervalsing op de proppen! Want om die basis te pleiten voor het opheffen van Veldhoven, dat slaat totaal nergens op. Trouwens, hoe goed gaat het bestuurlijk in Eindhoven? Het halve college is tussentijds al vervangen en men kampt er met enorme financiële tekorten (die niet direct voortkomen uit sterk beleid!). Dus of Veldhoven daar goed mee af is, waag ik toch echt ten zeerste te betwijfelen.