Algemeen

Leestijd <5 minuten
GBVeldhoven - 04-12-2021

De gemeentelijke politiek is aan een herijking toe. Wij willen dan ook de verkiezingen in met een eerlijk verhaal, een gebalanceerd verhaal dat de ogen niet sluit voor de realiteit, namelijk dat we als gemeente steeds zwaarder belast worden met steeds meer en grotere (Rijks)taken. Wij willen die graag (laten) uitvoeren met en voor u: alle Veldhovenaren!

Daarnaast wil GBV de zelfstandigheid en eigenheid van Veldhoven koesteren. GBV kan niet ontkennen dat Veldhoven steeds stedelijker wordt, maar wil oog en oor houden voor de kleine kwesties op wijk- en buurtniveau.

GBV zet in dit programma neer waar we als lokale partij de accenten leggen, maar ziet vooral ook een belangrijke taak voor ú. Verdiep u deze verkiezingen in de vele partijen die Veldhoven inmiddels rijk is en in de mensen die erachter zitten. Zij zullen de volgende vier jaren belangrijke beslissingen nemen voor u.

Er zijn de afgelopen bestuursperiode verschillende (splinter)partijen geweest die vanuit de oppositie geen verantwoordelijkheid hoefden te nemen, toen het moeilijk werd. GBV deed en doet dat wel: wij zijn steeds voor u aan het werk binnen de mogelijkheden die er zijn, altijd naar beste eer en geweten en met het algemeen belang voor ogen.

In dit beknopte verkiezingsprogramma leest u onze belangrijkste ambities voor de komende periode. Op de laatste bladzijde (of website) kunt u zien wat we de afgelopen periode voor u gerealiseerd hebben, zodat u kunt zien dat we ook dóén wat we zeggen. GBV: altijd een eerlijk verhaal. 

De komende bestuursperiode wordt cruciaal voor Veldhoven. Kiezen de inwoners voor een reëel verhaal dat de lusten én de lasten in balans probeert te brengen óf wordt er gekozen voor partijen die van alles beloven, maar weinig tot niets bereiken.

GBV is een partij van DOENdenkers: mensen die bestuurlijke ervaring en  een goed verstand hebben en dat inzetten om vooral in actie te komen. We zoeken het gesprek met iedereen en geven eerlijke antwoorden op kleine én grote vragen. Veldhoven en haar inwoners verdienen dat: een sterk en transparant bestuur. Onze gezamenlijke toekomst hangt er immers vanaf.

GBV: lokaal krachtig!