Duurzaamheid en energietransitie

Leestijd <5 minuten
GBVeldhoven - 04-12-2021

Deze thema’s worden steeds belangrijker voor onze toekomst en moeten veel hoger op de gemeentelijke agenda komen. Belangrijk punt daarbij voor GBV is dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen investeren in energiezuinigheid om te voorkomen dat ze geldproblemen krijgen door stijgende energielasten.

Wat willen we nog?

  • GBV wil een integrale visie op hoe Veldhoven omgaat met de overgang naar andere energiebronnen, klimaatverandering en hittestress in dichtbebouwde gebieden. Ruimte voor groen is daarbij van belang.
  • Doorgaan op de ingeslagen weg om oudere woningen te verduurzamen ondersteund vanuit de gemeente en Veldhoven Duurzaam. Iedereen moet mee kunnen doen aan een groener, duurzamer Veldhoven.
  • Inzetten op betrokkenheid van bedrijven bij dit thema. Klimaatadaptatie is een taak voor ons allemaal.

Om het fietsen verder te stimuleren, wil GBV een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum, al dan niet gratis.