Ruimtelijk domein

Leestijd <5 minuten
GBVeldhoven - 04-12-2021

Er is hard gewerkt in de ruimtelijke omgeving afgelopen jaren. En dat zorgt zowel voor druk als voor verlichting in Veldhoven. Het toegenomen werkverkeer wordt (regionaal) in goede banen geleid op en om de Kempenbaan. De woningbouwopgave is groots aangepakt en leidt tot grote in- en uitbreidingsplannen in Veldhoven; ook voor starters. Zoals gezegd verwacht GBV een verdere verstedelijking in Veldhoven, waarbij we oog willen houden voor onze buurten en wijken.

Wat willen we nog?

  • GBV wil helderheid over hoogbouwlocaties en de hoogte ervan, zodat iedereen weet wat hij of zij kan verwachten.
  • GBV wil in de wijken op zoek naar een goede, nieuwe samenwerkingsvorm met wijkbewoners. Daarbij hoort een wijkgebouw om de saamhorigheid te ondersteunen en een burgerpanel om structureel mee te praten over alle ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Er wordt een kerkenvisie opgesteld. GBV wil daarin bekijken of we de leegstaande gebouwen kunnen inzetten voor andere doeleinden, zoals seniorenhuisvesting.
  • Aandacht voor de kleine ongemakken, zoals: te weinig prullenbakken, overlast hondenpoep, verrommeling in het openbaar gebied. Het is te merken dat hier jaar in jaar uit op bezuinigd is. GBV wil die kaalslag stuiten.
  • GBV wil de hondenbelasting halveren, de hondenterreinen aanpassen naar afgesloten uitrenruimtes en hondenbezitters zelf de eigen hondenpoep op laten ruimen via extra te plaatsen afvalbakken.

GBV wil een gemeentelijke monumentenlijst op laten stellen met een passende subsidieregeling.