Vuurwerk: een uit de hand gelopen traditie

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 10-01-2020

Het is tijdens de jaarwisseling goed gebruik om ter opluistering van dit moment vuurwerk af te steken. Iets, dat door velen dan ook met veel plezier wordt gedaan in den lande. Dus ook in Veldhoven.

Enkele andere aspecten bij dit alles doen bij GBV echter wel de nodige bedenkingen postvatten. Met name met betrekking tot de veiligheid en overlast. Vuurwerk wordt vaak door jonge kinderen (leeftijd tussen 8 en 12 jaar komt veelvuldig voor) afgestoken, die dit doen op een onverantwoorde wijze. Het gooien van knalvuurwerk onder (rijdende) auto’s en naar andere verkeersdeelnemers is allang geen uitzondering meer evenals het op elkaar en naar derden ‘schieten’ met vuurpijlen. Op verschillende plaatsen vonden vernielingen plaats. En het geknal lijkt steeds harder te worden (zwaarder vuurwerk) en dat gedurende de gehele dag, wat voor dieren natuurlijk geen pretje is; met name honden en katten hebben er erg veel last van.

Dit is slechts een greep uit de vele zaken die gesignaleerd werden. Mensen, vooral ouderen en personen die minder goed ter been zijn, hebben angst zich nog op straat te begeven op Oudjaardag en blijven op 31 december uit arren moede maar zoveel mogelijk binnen. Moeten we gaan spreken van vuurwerk-terrorisme? Het begint er warempel op te lijken. Het is natuurlijk niet zomaar dat er ook dit jaar weer veel stemmen zijn opgegaan in de grote steden om alleen nog te komen tot het gecontroleerd afsteken van vuurwerk op centrale plekken. 

In bepaalde gevallen is het de GBV-fractie een volstrekt raadsel wat in dit verband de opvoedkundige rol van sommige ouders is. De indruk begint te ontstaan dat die hun verantwoordelijkheid in deze onvoldoende nemen. Hoe kan het anders bestaan dat kinderen van rond 10 jaar oud met een rugzak vol vuurwerk gedurende de gehele dag doen, zoals zojuist is beschreven? Het valt deze kinderen niet eens te verwijten, dat zij op een gevaarlijke manier bezig zijn: ze beseffen amper dat dit het geval is.

GBV is niet tegen een feestelijk uitluiden van het oude jaar. GBV heeft zeker begrip voor het feit, dat het afsteken van vuurwerk door jongeren door hen als ‘leuk’ wordt ervaren. Maar het mag evenmin doorslaan en ten koste gaan van heel veel andere inwoners (en dieren) in Veldhoven. Enige overlast is op zich acceptabel, maar in elk geval niet als het gaat om de veiligheid van mensen.

DIT ALLES SCHREEF DE GBV-FRACTIE ONDER MEER AL IN JANUARI 2008 IN EEN BRIEF AAN HET COLLEGE! NU 12 JAAR GELEDEN!

Destijds kreeg GBV hiervoor totaal geen bijval van de overige politieke partijen. Zelfs een verzoek in 2017 om een aantal vuurwerkvrije zones aan te wijzen kreeg geen steun, wat dus ook niet is gebeurd. En nu, anno 2020, is de politieke opinie opeens gaan schuiven, toch een beetje opportunistisch inspelend op de veranderende publieke opinie. Het lijkt erop, dat steeds meer mensen opteren voor een totaal verbod van vuurwerkgebruik door particulieren met de jaarwisseling. Omdat een niet volledig verbod lastig handhaafbaar zou zijn.

GBV is blij dat na al die jaren het taboe op het onderwerp vuurwerkgebruik eraf lijkt te zijn en dat een politieke discussie hierover mogelijk wordt. Wat de uitkomst hiervan zal worden, is nog niet helemaal helder, zeker niet op de korte termijn. Want particulier vuurwerkgebruik met Oud en Nieuw over een jaar volledig vervangen door voldoende centrale vuurwerkshows, lijkt logistiek ook nog een probleem te zijn. Maar wat uiteindelijk ook de uitkomst van de discussie wordt, GBV wil er in elk geval een die recht doet aan de omvang van de huidige problematiek: een sterke afname van de veiligheidsrisico’s en geluidsoverlast behorende bij de huidige vorm van vuurwerkgebruik met Oud en Nieuw. Want aan deze beide aspecten moet in ruim voldoende mate tegemoet gekomen worden, wil een oplossingsrichting op de goedkeuring van GBV kunnen rekenen.