Zwembad Den Ekkerman: een (financieel) hoofdpijndossier

Leestijd - 5-10 minuten
Mariënne van Dongen-Lamers
Raadslid - 15-07-2016
  • Meerderheid raad kiest voor sluiting boven extra OZB
  • GBV wil behoud voorzieningen, dus ook het zwembad
  • Hoe nu verder….

Hoe GBV aankijkt tegen het behoud van onze voorzieningen in relatie tot de gemeentelijke lasten voor onze bewoners, is al vele jaren bekend. Wij vinden het behoud van ons huidige voorzieningenniveau essentieel voor onze Veldhovense gemeenschap. Veldhoven wil zich profileren als de derde Brainportgemeente waar mensen graag naar toekomen en willen wonen.

Dat kan alleen als we bereid zijn als gemeenschap te investeren in zaken als mooie wijken, goed onderhouden groen, uitstekende onderwijsvoorzieningen en infrastructuur, maar zeker ook in onze culturele en sportvoorzieningen. Die zaken maken immers met elkaar dat het in Veldhoven fijn wonen is en dat de gemeente daarmee een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor mensen. Denk aan expats, die bij bedrijven als ASML komen werken.

GBV is geen voorstander van onnodige lastenverhoging voor onze burgers. Dat is natuurlijk geen enkele politieke partij. Het fijnste is het voor politici om de inwoners van hun gemeente zoveel mogelijk faciliteiten te bieden tegen zo laag mogelijke kosten voor hen. Dat is in Veldhoven niet anders

Maar alles heeft daarbij natuurlijk wel zijn prijs en ondergrens. Veldhoven is qua woonlastenniveau zo ongeveer een van de allergoedkoopste gemeenten van Nederland. Terwijl we met elkaar een voorzieningenniveau tot stand hebben gebracht in de afgelopen jaren dat klinkt als een klok voor een gemeente van onze omvang. Dit zelfs ondanks de crisis, die de afgelopen jaren ook Veldhoven en onze financiële positie heeft aangetast.

Waarmee wel die ondergrens van wat we budgettair kunnen nu echt is bereikt. Het bekende voor een dubbeltje op de eerste rang principe houdt een keer op! En dan moet je als politiek durven kiezen: wil je je bestaande voorzieningen in de lucht houden en daarvoor aan de inwoners een relatief beperkte extra bijdrage vragen? (in dit geval gemiddeld per huishouden € 14,- per jaar) Of hou je vast aan het financieel kader om geen enkele lastenverzwaring te accepteren en kies je dan maar liever voor verkleining van je voorzieningenpakket?

Het is al vele jaren helder hoe GBV aankijkt tegen dit dilemma. In lijn met onze partijuitgangspunten kunnen wij niet anders dan kiezen voor het besluit om de eerder geformuleerde financiële kaders aan te passen, die het behoud van openbaar zwemwater in onze gemeente mogelijk moeten maken. GBV is dus bereid daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen met de volgende kanttekening daarbij.

Nu lijkt het wel alsof er slechts 2 mogelijkheden zijn betreffende het zwembad: sluiten of OZB-stijging. Dat ligt naar ons idee mogelijk toch wat genuanceerder. Zo kunnen wij ons voorstellen dat zaken als hogere entreeprijzen, sponsoring door het bedrijfsleven en een reducering van de investeringen bij een meer beperkte renovatie er mogelijk toe kunnen bijdragen dat behoud van een adequaat zwembad tot minder OZB-stijging hoeft te leiden dan nu wordt gesuggereerd. Als 88.000 bezoekers allemaal 1 euro meer entree gaan betalen, dan levert dat al, jawel, € 88.000,- extra op.

Dat is dan ook onze kernboodschap:

–      Ja, GBV is voor behoud van publiek toegankelijk zwemwater en wil Den Ekkerman niet sluiten

–      Ja, wij accepteren hogere kosten, die desnoods worden betaald uit hogere woonlasten

–      Ja, er zijn naar onze overtuiging nog andere oplossingsrichtingen denkbaar, die wat ons betreft nader bekeken moeten worden

De bal ligt op dit moment even niet bij de raad maar bij het college. Het college moet aan de slag om het raadsbesluit te gaan uitvoeren, dat is gericht op het op termijn sluiten van zwembad Den Ekkerman. Maar vanuit andere hoeken zijn zeker initiatieven denkbaar, die een oplossing tot behoud van het zwembad in een of andere vorm alsnog mogelijk maken. Daarbij kunnen plannen zeker rekenen op een hele warme sympathie van GBV.