Zwembad weg niet de keus van GBV

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 14-09-2016
  • Zwembad D’n Ekkerman dreigt om financiële reden gesloten te moeten worden
  • Dat is niet de keus van GBV
  • Alle steun voor de manifestatie op het Meiveld gisteren

Net voor de zomervakantie werd in de gemeenteraad van Veldhoven gesproken over de toekomst van het gemeentelijke zwembad D’n Ekkerman. Dat bad is aan het verouderen en op korte termijn is actie geboden, wil Veldhoven gemeentelijk badwater behouden. Iets, wat in eerste instantie alle politieke partijen graag wilden. Immer, niet alleen is D’n Ekkerman de thuisbasis van de grote zwemvereniging Njord (900 leden), maar velen – jong én oud – maken met regelmaat gebruik van de mogelijkheden, die het zwembad hen biedt om in beweging te blijven. Iets wat de overheid toch propageert in het kader van ‘sporten is gezond’.

Maar er bleek vervolgens een grote beer op de weg te liggen: de financiën. Zowel nieuwbouw als renoveren van het bestaande zwembad bleken heel erg duur te zijn. We praten over investeringen van 5 tot 8 miljoen euro, waardoor de jaarlijks beschikbare middelen voor de exploitatie van een zwembad gedurende vele jaren zouden moeten worden opgehoogd met mogelijk zelfs 500.000 euro. En dat geld is er niet. De gemeentelijke financiën staan al geruime tijd onder druk en de begroting biedt nauwelijks ruimte voor nieuwe dingen.

Daarom stelde het college dat, indien gekozen zou worden door de raad voor het behoud van een zwembad, rekening gehouden moest worden met een stijging van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) teneinde de jaarlijkse meerkosten daarvan te kunnen betalen. En dat deed een meerderheid van de raad ervoor kiezen om vooralsnog af te zien van het behoud van het zwembad.

GBV denkt daar anders over. Iets wat we al eerder stelden. Wij vinden dat een adequate zwemvoorziening wèl behouden moet blijven voor Veldhoven in welke vorm dan ook. Desnoods met een verhoging van de OZB. Veldhoven is een van de goedkoopste gemeenten van Nederland met de OZB en het lijkt ons alleszins te rechtvaardigen dat we het met elkaar financieel mogelijk maken ons mooie voorzieningenniveau handhaven. Dat maakt het immers dat het fijn wonen is in Veldhoven. Daarmee onderscheiden we ons juist als gemeente. Dus met behoud van een zwemvoorziening waaraan velen dagelijks of wekelijks hun sportieve plezier ontlenen.

De meerderheid beslist nu eenmaal dus de raad koos anders. Maar wij hopen vurig dat er initiatieven zullen komen, die het behoud van gemeentelijk zwemwater alsnog mogelijk maken. Elk redelijk alternatief in deze kan zeker rekenen op de warme sympathie vanuit GBV. Het begin lijkt met de manifestatie van gisteren zeker te zijn gemaakt.