Zwembadverhaal moet wel kloppen!

Leestijd - 5 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 23-02-2018

Succes heeft vele vaders. En het is verkiezingstijd. Dat blijkt weer eens uit de bijdrage in het ED van vandaag van de heer Rooijakkers, PvdA-raadslid in Veldhoven, die gaat over ‘het redden van het zwembad’ in onze gemeente.

Op zichzelf lijkt er niks mis met zijn bijdrage, ware het niet dat voor ons als lokale partij GBV geldt dat hierbij dan de waarheid geen geweld moet worden aangedaan. De term ‘nepnieuws’ dringt zich dan op.

Wat is het geval? Niet alleen de PvdA heeft zich steeds ingespannen voor het behoud van het zwembad, dat geldt voor meer partijen. Zeker geldt dat ook voor GBV, waarin met name het raadslid Wim Groenendijk zich hiervoor van meet af aan enorm heeft ingezet.

GBV was, is en blijft voor het behoud van het zwembad. Dat kunt u op onze website heel eenvoudig teruglezen op blz. 5. Zelfs als dat extra woonlasten zouden betekenen. Voor een zwembad hebben wij graag iets over, indien noodzakelijk!

Volgens de heer Rooijakkers waren in 2016 vooral de coalitiepartijen tegen een mogelijke OZB-stijging hiervoor. En dat is dus pertinent en aantoonbaar niet waar! Alleen de (toenmalige) coalitiepartij VSA wilde hier niet van weten, GBV en D66 waren wel degelijk bereid een voorstel hiertoe te steunen. VSA vormde echter destijds met het grootste gedeelte van de oppositie een meerderheid. Dat kan, zo werkt de democratie nu eenmaal.

Ook de uitleg rondom de compensatie voor de BTW is niet juist want een extra bijdrage hiervoor vanuit het gemeentefonds kan nu eenmaal niet geoormerkt worden. Dat is tegen de regels. Is dat trouwens van belang? Als we compensatie krijgen is het toch een vestzak-broekzak verhaal.

Terugblikken op een proces is prima, maar doe dat dan wel zorgvuldig. Daar hebben de mensen recht op.